Jdi na obsah Jdi na menu

Události ve farnosti v roce 2020

5. 3. 2020

 

Kalendář je průběžně doplňován. Upřesnění času najdete v ohláškách příslušného týdne, kdy se událost koná.

 

Rovněž je zveřejněno s předstihem na stránkách farnosti a na vývěsce v kostele sv. Norberta.

 

 

...

 

6. 6. 2020 (Sobota) - Svatý Norbert

 

Slavnost svatého Norberta (+ 1134), zakladatele premonstrátského řádu a arcibiskupa v Magdeburku. Poutní slavnost

 

patrona naší farnosti a patrocinium farního kostela.

 

 

 

5. 6. 2020 (Pátek) - Noc kostelů

 

Další ročník akce v kostele sv. Norberta.

 

 

 

24. 5. 2020 (Neděle) - Biřmování ve farnosti

 

Při mši svaté v kostele sv. Norberta bude udělena svátost křesťanské dospělosti těm, kteří se připravovali

 

v uplynulém období.

 

 

 

12. 4. 2020 (Neděle) - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

 

Velikonoční neděle - Hod Boží velikonoční. Nejdůležitější slavnost v církevním roce. Začátek velikonoční doby. Vlivem

 

aktuálních vládních opatření se koná bez účasti lidu.

 

 

 

11. 4. 2020 (Sobota) - Bílá sobota / Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

 

V tento den se neslaví mše svatá. Po západu Slunce již začíná Velikonoční vigilie. Vlivem aktuálních vládních opatření se

 

koná bez účasti lidu.

 

 

 

10. 4. 2020 (Pátek) - Velký pátek

 

Den přísného postu. V odpoledních hodinách se konají Obřady na památku umučení Páně. V tento den se neslaví mše

 

svatá. Věřící se v tento den modlí také Křížovou cestu. Vlivem aktuálních vládních opatření vše bez účasti lidu.

 

 

 

9. 4. 2020 (Čtvrtek) - Zelený čtvrtek

 

Dopolední mše svatá se svěcením olejů ("Missa chrismatis") letos není. Večerní mše svatá na památku Večeře Páně je

 

slavena vlivem aktuálních vládních opatření bez účasti lidu.

 

 

 

5. 4. 2020 (Neděle) - Květná neděle

 

"Pašijová" neděle. Mše svatá s požehnáním ratolestí a průvodem na památku vjezdu Páně do Jeruzaléma. 

 

Začátek Svatého týdne. Vlivem aktuálních vládních opatření se koná bez účasti lidu.

 

 

 

8. 3. 2020 (Neděle) - Udělování svátosti pomazání nemocných

 

Svátost udělována v postní době (letos na 2. neděli postní) při společném slavení farníkům vážně nemocným a seniorům

 

v pokročilém stáří. 

 

 

 

26. 2. 2020 (Středa) - Popelec 

 

Popeleční středa je dnem přísného postu. Při mši svaté se uděluje „popelec“ na znak pomíjivosti pozemského života a

 

kajícího smýšlení. Začátek postní doby. 

 

 

 

3. 2. 2020 (Pondělí) - Svatoblažejské požehnání

 

Při vzpomínce na sv. Blažeje, biskupa a mučedníka se v závěru mše svaté uděluje svatoblažejské požehnání. Ve farním

 

kostele sv. Norberta letos již v neděli 2. 2. 2020. 

 

 

 

2. 2. 2020 (Neděle) - Požehnání svící "hromniček"

 

Na svátek Uvedení Páně do chrámu, který je lidově nazývaný "Hromnice".

 

 

 

12. 1. 2020 (Neděle) - Svátek Křtu Páně

 

Svátek připomínající Ježíšův křest od Jana Křtitele v řece Jordánu. Končí vánoční doba.

 

 

 

6. 1. 2020 (Pondělí) - Slavnost Zjevení Páně 

 

Slavnost nazývána lidově "Tří králové". Mše svatá s požehnáním vody, kadidla a křídy. Věřící si nechávají požehnávat

 

své příbytky a označují je zkratkou K+M+B (z latinského "Christus mansionem benedicat = Ať Bůh požehná tomuto

 

příbytku") společně s aktuálním letopočtem od narození Krista (letos 2020).

 

 

 

1. 1. 2020 (Středa) - Slavnost Matky Boží Panny Marie

 

První den kalendářního roku. Mše svatá mariánské slavnosti Panny Marie Bohorodičky.

 

 

 

 

Změna je vyhrazena.