Jdi na obsah Jdi na menu

Události ve farnosti v roce 2021

1. 1. 2021

Kalendář je průběžně doplňován. Upřesnění času najdete v ohláškách příslušného týdne, kdy se událost koná.

 

Informace najdete s předstihem na stránkách farnosti a na vývěsce kostela sv. Norberta.

 

 

...

 

13. 6. 2021 Neděle - 130 let kostela sv. Norberta

 

Slavnost 130 let existence farního kostela sv. Norberta. Letos oslavíme společně výročí i patrona farnosti až

 

v neděli 13. června. 

 

 

6. 6. 2021 Neděle - Svatý Norbert

 

Slavnost svatého Norberta (+ 1134), zakladatele premonstrátského řádu a arcibiskupa v Magdeburku. Letošní poutní

 

slavnost je v roce 900. výročí založení premonstrátského řádu a bude se konat jen ve Strahovském klášteře.

 

 

4. 4. 2021 Neděle - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

 

Velikonoční neděle - Hod Boží velikonoční. Nejdůležitější slavnost v církevním roce. Začátek velikonoční doby. 

 

 

 

3. 4. 2021 Sobota - Bílá sobota / Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

 

V tento den se neslaví mše svatá. Po západu Slunce již začíná Velikonoční vigilie. 

 

 

 

2. 4. 2021 Pátek - Velký pátek

 

Den přísného postu. V odpoledních hodinách se konají Obřady na památku umučení Páně. V tento den se neslaví mše

 

svatá. Věřící se v tento den modlí také Křížovou cestu.

 

 

 

1. 4. 2021 Čtvrtek - Zelený čtvrtek

 

Dopolední mše svatá se svěcením olejů ("Missa chrismatis") v katedrále. Večerní mše svatá na památku Večeře Páně ve

 

farním kostele.

 

 

 

28. 3. 2021 Neděle - Květná neděle

 

"Pašijová" neděle. Mše svatá s požehnáním ratolestí a průvodem na památku vjezdu Páně do Jeruzaléma. 

 

Začátek Svatého týdne. 

 

 

 

28. 2. 2021 Neděle - Udělování svátosti pomazání nemocných

 

Svátost udělována v postní době (letos na 2. neděli postní) při společném slavení farníkům vážně nemocným a seniorům

 

v pokročilém stáří. 

 

 

 

17. 2. 2021 Středa - Popelec 

 

Popeleční středa je dnem přísného postu. Při mši svaté se uděluje „popelec“ na znak pomíjivosti pozemského života a

 

kajícího smýšlení. Začátek postní doby. 

 

 

 

7. 2. 2021 Neděle - Svatoblažejské požehnání

 

Při vzpomínce na sv. Blažeje, biskupa a mučedníka se v závěru mše svaté uděluje svatoblažejské požehnání. Ve farním

 

kostele sv. Norberta letos až v neděli 7. 2. 2021. 

 

 

 

2. 2. 2021 Úterý - Požehnání svící "hromniček"

 

Na svátek Uvedení Páně do chrámu, který je lidově nazývaný "Hromnice".

 

 

 

10. 1. 2021 Neděle - Svátek Křtu Páně

 

Svátek připomínající Ježíšův křest od Jana Křtitele v řece Jordánu. Končí vánoční doba. Bohoslužba je omezena

 

vládními opatřeními.

 

 

 

6. 1. 2021 Středa - Slavnost Zjevení Páně 

 

Slavnost nazývána lidově "Tří králové". Mše svatá s požehnáním vody, kadidla a křídy. Věřící si nechávají požehnávat

 

své příbytky a označují je zkratkou K+M+B (z latinského "Christus mansionem benedicat = Ať Bůh požehná tomuto

 

příbytku") společně s aktuálním letopočtem od narození Krista (letos 2021). Bohoslužba je omezena vládními opatřeními.

 

 

 

1. 1. 2021 Pátek - Slavnost Matky Boží Panny Marie

 

První den kalendářního roku. Mše svatá mariánské slavnosti Panny Marie Bohorodičky. Bohoslužba je omezena vládními

 

opatřeními.

 

 

 

(Změna je vyhrazena).