Jdi na obsah Jdi na menu

Bohoslužby se opět konají - zatím pro 15 osob

17. 11. 2020

Milí farníci a přátelé,

s radostí můžeme oznámit, že již se konají bohoslužby alespoň pro max. počet 15 osob. Stejný počet platí pro pohřby a svatby. Mše svaté ve farním kostele sv. Norberta jsou tedy opět v obvyklých časech, v pátek v 17.30 a v neděli v 8.30 hod. Po skončení mše svaté je svaté přijímání pro ty, kdo se vzhledem k výše uvedenému počtu bohoslužby nemohou účastnit.

 

Pokud jde o počet 15 osob, chtěl bych poprosit, abychom dali přednost k účasti na mši svaté lidem starším žijícím osamotě, protože oni nemají kolem sebe nejbližší a dosavadní stav na ně doléhá mnohem hůře než na nás ostatní. Dále mají přednost ti, na jejichž úmysl je mše svatá sloužena (v sakristii kostela si můžete opět nahlašovat úmysly mší svatých na další dny). Dále pak prosím o ohleduplnost, abychom střídáním dali možnost k účasti i ostatním. To znamená, že ten, kdo bude v jeden den na mši svaté, nepůjde již na další ale až později, a dá tak možnost dalším. Děkuji za pochopení těchto doporučení. Jistě budeme dále všichni sledovat vývoj situace a doufejme, že postupně stoupne počet možných účastníků bohoslužeb.

 

Předsíň kostela sv. Norberta bývá obvykle v průběhu dne otevřena k individuální modlitbě. V případě dalších potřeb (svátost smíření, pomazání nemocných atd.) se lze vždy individuálně domluvit.

 

Pro ty, kdo z různých důvodů nemohou do kostela, se lze nadále účastnit nedělní mše svaté alespoň online např. ze Strahovského kláštera v 10.00 a nedělní modlitby nešpor v 19.30. Rovněž ve všední dny můžete být účastni na nešporách v 17.00 a dalších modliteb. Vše přes platformu "Klášter premonstrátů na Strahově" na YouTube. Další nabídka je pak na mseonline.cz.

 

Modleme se za ukončení pandemie. Těším se na to, až se opět budeme normálně setkávat (nejen) u bohoslužeb. Setkání u "farního kafe" každou první neděli v měsíci, doufejme, také bude moci opět být, až se situace zlepší.

 

Děkuji těm z vás, kdo nezapomínáte podpořovat provozní výdaje (platby) farnosti dary vkladem na účet. Na stránkách farnosti www.norbertstresovice.cz budou informace postupně doplňovány i pro dobu adventní. 

 

V roce 2021 si připomínáme 900 let od založení premonstrátského řádu. Již od 1. neděle adventní budou v bazilice Strahovského kláštera po celý rok vystaveny ostatky zakladatele řádu a také patrona naší farnosti sv. Norberta (+ 1134). Budou přístupné k veřejné úctě, až to epidemiologická opatření dovolí. Během celého jubilejního roku mohou věřící získat plnomocné odpustky. Přesné informace najdete na vývěsce v předsíni našeho kostela. 

 

P. Petr

 

 

matka_bozi_oroduj_za_nas.jpg

Den: Kalendář: Nahlášený úmysl mše svaté:
Pá 20. 11.   za Boží požehnání pro celou rodinu
Ne 22. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále za duše v očistci
Pá 27. 11.   za
So 28. 11. Začátek Jubilejního roku 900 let od založení premonstrátského řádu (1121 - 2021)
Ne 29. 11. 1. neděle adventní B za
Pá 4. 12.   za
Ne 6. 12. 2. neděle adventní B / sv. Mikuláš za

 

 

(Foto: Sousoší Matky Boží před kostelem sv. Norberta.)