Jdi na obsah Jdi na menu

GDPR

Cookies

Protože v září 2021 byla schválena novela zákona o elektronických komunikacích, která s platností od 1. 1. 2022 přináší povinnost pro provozovatele webů ukládat cookies pouze s aktivním souhlasem návštěvníků, chceme Vás, návštěvníky našeho webu informovat, že náš web neukládá ve Vašem prohlížeči žádná cookies, nežádá tedy o jejich povolení.

Informace o zpracování osobních údajů

Římskokatolická farnost u kostela sv. Norberta Praha – Střešovice, IČO: 48551660, se sídlem Sibeliova 2/49, 162 00 Praha 6 – Střešovice (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Zpracování osobních údajů

Římskokatolická farnost u kostela sv. Norberta Praha – Střešovice zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech - agenda související se správou a chodem církve, agenda související s přijímáním svátostí, personální agenda, správa smluvních vztahů, pořádání školení, kurzů a dalších akcí pro veřejnost, pořádání dobročinných sbírek. 

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Římskokatolická farnost u kostela sv. Norberta Praha – Střešovice se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti církve. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Norberta Praha – Střešovice v souladu se svými povinnostmi podle GDPR nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoli přání nebo dotazů nás můžete kontaktovat poštou na adrese Sibeliova 2/49, Praha 6 – Střešovice, telefonicky na čísle 224 312 045 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese norbertstresovice@gmail.com.

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv uplatňovat, využijte výše uvedené kontakty.

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a správce s Vámi v budoucnu nebude zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, zda se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte. 

ThLic. Petr Ivan Božik, O.Praem., administrátor farnosti