Jdi na obsah Jdi na menu

Informace pro farnost k aktuální situaci

28. 3. 2020

 

Bratři a sestry,

v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dne 12. 3. 2020 Vládou ČR a později rozhodnutím vlády o zákazu volného pohybu osob z 15. 3. 2020, jsou nyní prakticky zrušeny veřejné bohoslužby a další církevní akce. Jde o součást velmi razantních preventivních opatření ve snaze zabránit postupu šíření onemocnění COVID-19 (viz také opatření v jiných zemích). Všichni věřící jsou z tohoto důvodu dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhuPro život naší farnosti to prakticky znamená:

V kostele sv. Norberta nejsou až do odvolání mše svaté. Kostel je během dne obvykle otevřen v předsíni k modlitbě a adoraci.

V neděli můžeme být spojeni při přenosu mše svaté bez účasti lidu v 10.00, aktuálně přes facebook Strahovského kláštera. Při každé mši svaté myslíme na vás na všechny v naších farnostech. Účastni mše svaté lze být také prostřednictvím přímých přenosů TV NOEPROGLASTV LUX, online vysílání přes www.mseonline.cz (každý den).

Informace k velikonočním svátkům budou oznámeny. Pro jakékoliv další potřeby, informace na tel. čísle farnosti 224 312 045 nebo čísle 777 742 179 ve Strahovském klášteře.

K svátosti smíření - papež o "zpovědi touhy" během opatření v této době:

Krizová linka sociální pomoci je zřízena Arcidiecézní charitou Praha a je určena pro osoby v nouzi, kteří vinou nouzové situace zůstanou bez pomoci blízké osoby. Kontakty: telefon 737 280 635, e-mail: praha@praha.charita.cz, provozní doba: pracovní dny od 10 do 15 hod.

Dodržujte hygienické předpisy a doporučení, myjte si ruce, noste ochrannou roušku. Aktuální informace najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR: https://koronavirus.mzcr.cz/

 

Modleme se všichni společně k Pánu za odvrácení této nemoci a prosme za všechny, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají. Dočasné odloučení od setkání s Ježíšem Kristem ve svátostech a od setkání navzájem při bohoslužbách, berme jako příležitost uvědomit si velký dar svátostí. Postní doba (a patrně i Velikonoce) budou letos naší účastí na křížové cestě. V rodinách se vraťme k četbě Písma svatého a ke společné modlitbě. 

Pomůcky jak slavit nedělní bohoslužbu doma si můžete stáhnout např. z těchto odkazů: Pro dospěléPro rodinu s dětmi (pdf).  

P. Petr, administrátor farnosti

 

Modlitba:

Bože náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a našich těl. Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu. Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým. Neopusť nás v okamžiku posledního soudu, ale osvoboď nás ode všech hříchů. O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!