Jdi na obsah Jdi na menu

Nová publikace o historii farnosti a kostele

10. 7. 2021

Publikace s názvem "Kostel svatého Norberta ve Střešovicích - od mariánské kaple k pražské farnosti" je dílem tří autorů a byla vydána k 130. výročí kostela a fary (1891 - 2021) a zároveň v roce 900. výročí založení Řádu premonstrátů (1121), jubilea, které si v roce 2021 připomínají všechny řádové komunity po celém světě. Publikace mapuje okolnosti vzniku střešovické farnosti a její historii až po současnost. Je plně barevná, má 56 stran a obsahuje 49 fotografií.

V neděli 13. června 2021 proběhl dlouho očekávaný den farnosti, kdy jsme v 10 hodin společně se strahovským opatem Danielem slavili mši svatou na poděkování Bohu. Při následném  farním setkání s posezením na zahradě byla publikace požehnána a každý, kdo byl účasten, obdržel jeden výtisk jako malý dárek. Opoledne od 15 hodiny pak probíhala návštěva Strahovského kláštera především u ostatků patrona farnosti sv. Norberta a s prohlídkou některých zajímavých míst a expozic, která byla ukončena příjemným podvečerním posezením v místním pivovaru.

Publikace je k dostání v kostele sv. Norberta (před začátkem nebo po skončení bohoslužby) a také na fařeDar na provozní náklady farnosti a kostela je 100,- Kč za výtisk.

Publikace je pro všechny zájemce k dispozici v dostatečném množství. Publikace nebyla podpořena z veřejných prostředků. Rovněž si neklade za cíl postihnout historii farnosti v celém rozsahu, je spíše zaplněním mezery v doposud chybějící tištěné informaci o farnosti a kostele.

Farnost a kostel lze rovněž podpořit vkladem na účet č.: 2830390369/0800 (IBAN: CZ44 0800 0000 0028 3039 0369, BIC/SWIFT: GIBACZPX). Děkujeme.

 

brozura_130_let.jpg