Jdi na obsah Jdi na menu

Ohlédnutí za 2. společným výletem

11. 4. 2023

Myšlenkou společných výletů pro rodiče a děti navštěvující výuku náboženství ve farnosti a pro jejich sourozence je lépe se poznat navzájem a možnost společně prožít hezké chvíle i mimo vlastní farnost a kostel. Více viz Pozvánka k výletu ze stránek farnosti.

A tak v sobotu 25. února 2023 po ránu jsme se vydali do jižních Čech, abychom se na 9.30, kdy byl naplánovaný sraz těch, kdo se chtěli a mohli účastnit, všichni postupně sešli v Milevsku, na parkovišti v ulici U Bažantnice, před hlavním vstupem do areálu zdejšího kláštera premonstrátů, jež je součástí Strahovské kanonie, s místní, nyní tříčlennou komunitou bratří.

Naše prohlídka rozsáhlého klášterního komplexu, který je nejstarším klášterem jižních Čech (založen byl v roce 1187 Jiřím z Milevska) a národní kulturní památkou, začala vstupem do budovy děkanství, dnešního řeholního domu, kde jsme se ale nyní příliš nezdrželi a vstoupili jsme hned spojovací chodbou do místnosti, ve které jsme se zastavili u expozice mapující některé archeologické nálezy (např. soubor raně gotických dlaždic s vyobrazeními např. velblouda a slona (!) nebo nad půdorysy sakrálních staveb pod podlahou klášterní baziliky, starších než je současná bazilika) a prošli dál, do gotické opatské kaple a z ní až do majestátného prostoru zmíněné baziliky zasvěcené Navštívení Panny Marie. Prohlédli jsme si kompletně její interiéry i s výkladem a zastaveními u několika zajímavostí v ní, nahlédli do sakristie. Odtud přes baziliku pokračujeme dál po schodech a stoupáme do prvního patra západní části původního románského konventu, kde je instalována stálá historická expozice nacházející se na chodbě a pak v pěti propojených místnostech. Zaujali nás zde některé fotografie ze života a historie komunity a vlastní realizace jednotlivých místností (lesní správa, opatský pokoj, kaple, atd.).

Postupujeme dál, opět přes baziliku ven, do severní části II. nádvoří a přes něj na hřbitov a do interiéru gotického kostela sv. Jiljí (který byl postaven ještě před založením kláštera cca 1150, pak 1184 přestavěn), a kde nyní probíhá obnova interiéru. V něm jsme se zastavili u výkladu k místu samotnému a zvláště k zajímavým okolnostem objevu v roce 2019 (více viz Milevský relikviář na stránkách kláštera a zajímavé video na YouTube) a viděli všechno téměř "živě" i díky několika panelům s fotografiemi a výkladem k objevu.

Kráčíme přes druhé nádvoří, kolem původního závěru baziliky, kolem ruin několika budov, které již čekají na postupnou rekonstrukci, až před budovu lesní správy, současného pracoviště společnosti Klášterní lesy Strahov s.r.o. Nasloucháme výkladu k jihovýchodní části románského konventu, který (snad) v budoucnu bude obnoven a bude v něm rozsáhlá expozice vrcholící unikátním nálezem ve zdi kostela sv. Jiljí. Procházíme dál kolem budov muzea a bývalé sýpky, s nahlédnutím do III. a IV. nádvoří, jež se pomalu také obnovují pro hospodářské zázemí kanonie.

Pak již malá soukromá zastávka v klášterním obchodě se suvenýry (je ještě mimo sezonu) a opět přes I. nádvoří kláštera do gotické budovy Latinské školy, kde si prohlížíme v přízemí prostory budoucí klášterní kavárny s cukrárnou (před dokončením). Musíme se přijet v budoucnu podívat a vyzkoušet kafe a něco sladkého k němu :-). Po dřevěnných venkovních schodech postupujeme do patra, k prohlídce sálu a klášterní knihovny, kde si především děti mohli i sáhnout na některé netradiční starobylé knihy.

Pak se vracíme opět do budovy děkanství, k posezení v klášterním refektáři s unikátním malovaným stropem a nasloucháme dalšímu povídání o zajímavých věcech. Někteří dospělí využívají čas k zakoupení klášterního likéru, setkání s komunitou bratří a děti se těší z návštěvy konventní zahrady a dvorku s loveckými psy a hrají si s malým štěňátkem :-). 

Loučíme se s částí zdejší strahovské premonstrátské komunity (P. Vavřincem a P. Piem) a přejíždíme již auty do asi 6 km vzdáleného Sepekova, kde si v místní restauraci dáváme zasloužený a skutečně výborný oběd a trávíme nějakou chvíli povídáním a relaxem. Venku na návsi, si ti nejmenší z nás mohli něco koupit u stánků místní poutě. Odpoledne nás čeká soukromá prohlídka barokního poutního areálu s kostelem Jména Panny Marie (1730) i s výkladem, jeho ambitů se čtyřmi kaplemi. Celý areál byl dokončen v roce 1767. V kostele dominuje milostný obraz Panny Marie Sepekovské a velká freska v kupoli nad lodí. Pohled na toto poutní místo z výšky od varhan je skutečně hezký. Pak ještě prohlídka jinak nepřístupných prostor zdejší fary a souvisejícího dvora.

Jedeme dál. Pokračujeme auty přes les do vesničky Podboří (cestou nám na chvíli velmi vydatně sněží a viditelnost je špatná), přes Opařany do obce Stádlec, kde kolem místního rybníka za obcí a po úzké cestě v závěru i s několika serpentinami, přijíždíme k zajímavé technické památce a tak i k poslednímu cíli dnešního výletu, k řetězovému mostu přes řeku Lužnici. Původně (1848 až 1960) byl postaven nad Vltavou u Podolí. V letech 1960 až 1975 byl pak rozebrán a přemístěn na dnešní místo zde. Je posledním dochovaným empírovým řetězovým mostem v Česku, má dřevěnnou podlahu a zajímavě se chvěje, když po něm pomalu projíždí auta.

Po prohlídce mostu a krás místní řeky kolem, se, již v podvečer, loučíme navzájem a rozjíždíme do svých domovů. Z našeho výletu pro děti z výuky náboženství a jejich rodiny do malebných jižních Čech zůstal pocit dobře naplněného dne se spoustou zajímavých zážitků a radost z možnosti být spolu i jinak než obvykle při bohoslužbách.

Také za 2. společný výlet patří díky především Pánu Bohu. Děkujeme také všem, kdo se výletu účastnili, nyní i více dětí. Zbývá se již těšit na výlet další, který proběhne ještě v letošním roce, patrně na podzim. Kde to asi bude, je již tak trochu naplánováno. V této chvíli stačí říct, že to bude rovněž velmi krásné místo, spjaté s premonstráty a do jeho blízkého okolí...

Fotogalerie z výletu - viz Fotoalbum (se souhlasem účastníků).

Zajímavé linky k výletu: 


Přehled výletů:

  • 2. výlet - sobota 25. 2. 2023 - Premonstráti v Milevsku, Poutní místo Sepekov, Řetězový most Stádlec 
  • 1. výlet - sobota 22. 10. 2022 - Premonstráti v Jihlavě, Rodinný mlýn Střížov