Jdi na obsah Jdi na menu

Popeleční středa 2. 3. 2022

2. 3. 2022

Popeleční středou - letos 2. března - křesťané vstupují do čtyřicetidenního postního období, které je cestou k oslavě Velikonoc. Datum začátku postní doby je pohyblivé a počítá se od data Velikonoc. 

V tento den se při liturgii věřícím na hlavu sype popel se slovy kněze: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ (podle starozákonní knihy Genesis 3,19) nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“ (podle Markova evangelia 1,15). Přijetí popelce je znamením pomíjivosti člověka a vyjádření odhodlání zříci se zlého jednání, náboženským slovníkem: hříchu. 

V naší farnosti bude mše svatá s udělováním popelce slavena 2. 3. 2022 v 17:30 hod. v kostele sv. Norberta. Přijďte také společně vstoupit do postní doby a na cestu přípravy na Velikonoce. Srdečně zveme!

Během postní doby bude příležitost k svátosti smíření v kostele sv. Norberta půlhodiny přede mší svatou. 

Prosme tedy Boha o trpělivou vytrvalost rolníka, abychom neztráceli trpělivost v konání dobra krok za krokem. Kdo upadne, ať vztáhne ruku k Otci, který nám pokaždé pomůže vstát.“ Více v Poselství Svatého otce Františka k postní době 2022.