Jdi na obsah Jdi na menu

Popeleční středa 22. 2. 2023

19. 2. 2023

Datum začátku postní doby je pohyblivé a souvisí s datem Velikonoc. Na Popeleční středu si při liturgii necháváme na hlavu sypat popel a kněz říká slova "Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ (podle starozákonní knihy Genesis 3,19) nebo slova „Obraťte se a věřte evangeliu“ (podle Markova evangelia 1,15). Přijetí popelce je znamením pomíjivosti člověka a rovněž vyjádřením odhodlání zříci se zlého jednání, náboženským slovníkem hříchu. Postní doba je tak cestou člověka k Velikonocím i návratem k Bohu, od kterého náš život pochází a k němuž směřujeme v času, skrze smrt, vstříc věčnému životu... 

 

Ve farním kostele sv. Norberta bude mše svatá s udělováním popelce slavena letos 22. 2. v 17.30 hod. Přijďte také společně vstoupit do postní doby a na cestu přípravy na Velikonoce. V závěru bohoslužby Popeleční středy si lze v kostele vzít malou publikaci "Malý průvodce postní dobou 2023", s krátkou myšlenkou pro každý den.

mppd-2023.jpg

Během postní doby je (stejně jako během celého roku) příležitost k svátosti smíření v kostele sv. Norberta půlhodiny přede mší svatou. V kapli Panny Marie Andělské dle domluvy s knězem.

 

V pátky postní doby je možnost připojit se k společné modlitbě Křížové cesty - s úmyslem za mír; vždy od 17.00 v kostele sv. Norberta. Po ní následuje od 17.30 mše svatá. Kdo se nemůže účastnit společné modlitby, lze se připojit úmyslem za mír i na dálku...

 

V sobotu 18. 3. (sobota před 4. postní nedělí) je možnost účastnit se duchovní obnovy (zamyšlení a ztišení), která bude ve Strahovském klášteře od 9.00 v zimním refektáři a bude ukončena v 13.30 mší svatou v klášterní bazilice. Kdo by se chtěl účastnit, je potřebné se do 13. 3. zapsat na seznam v sakristii kostela sv. Norberta (s obědem nebo i bez něj). Obnovu povede kapucín P. Bonaventura Jiří Štivar, OFMCap.