Jdi na obsah Jdi na menu

Pozvání k návštěvě betléma u Panny Marie Andělské

22. 12. 2023

Dekret k získání plnomocných odpustků k 800. výročí betlému, který sv. František z Assisi poprvé postavil v italském Grecciu v roce 1223

Apoštolská penitenciarie, s úmyslem posílit zbožnost věřících a spásu duší, na základě pravomocí, které jí zvláštním způsobem udělil papež František a jako odpověď na prosby, které nedávno předložili Generální představení z Konference Františkánské rodiny u příležitosti 800. výročí betlému, který sv. František poprvé ustanovil v Grecciu v roce 1223, čerpajíc z nebeských pokladů Církve, milostivě uděluje plnomocné odpustky za obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce), které mohou kající věřící pohnuti Boží láskou čerpat od slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, 8. prosince 2023, do slavnosti Uvedení Páně do chrámu, 2. února 2024, které mohou uplatnit i za duše věřících, kteří jsou dosud v očistci, pokud jako poutníci navštíví ve skupinách nebo jednotlivě kterýkoli františkánský kostel na celém světě a zbožně se zúčastní obřadů Jubilea nebo se alespoň zastaví u jesliček, které jsou tam přichystané, a stráví nějaký čas ve zbožném rozjímání, které zakončí modlitbou Otčenáš, Vyznání víry a prosbami ke Svaté rodině Ježíši, Marii a Josefovi a k svatému Františkovi z Assisi.

Starší lidé, nemocní a ti, kteří z vážných důvodů nemohou opustit svůj domov, budou moci získat plnomocné odpustky také na základě lítosti nad svými hříchy a s úmyslem co nejdříve splnit tři obvyklé podmínky, duchovně se účastnit oslav jubilea a obětovat milosrdnému Bohu své modlitby, bolesti a obtíže svého života.

Aby byl přístup k Božímu odpuštění prostřednictvím církve snazší, prosí tato Penitenciárie naléhavě otce z františkánské rodiny, aby se s ochotným a velkorysým srdcem věnovali službě svátosti smíření.

Tento dekret je platný bez ohledu na cokoli, co by odporovalo tomuto dekretu.

Dáno v Římě, v paláci Apoštolské penitenciárie, dne 14. listopadu roku Páně MMXXIII.


Pozvání od sester františkánek

Naši milí farníci,

při této příležitosti vás zveme k modlitbě, abyste s námi uctili Ježíše v jesličkách. Během dne je možné přijít branou do zahrady a zastavit se u jesliček před vchodem do kláštera a kaple Panny Marie Andělské. Je také možné zazvonit a přijít se pomodlit do kaple sester. I před kaplí budou během adventního období jesličky, v době vánoční je pak najdete v presbytáři kaple. Půjdete-li okolo našeho hlavního vchodu směrem do parku, můžete se také zastavit u oken, kde bude vystavený betlém.

sestry františkánky