Jdi na obsah Jdi na menu

Relikvie "svatý Hřeb" z Milevska

9. 9. 2022

pozvanka-hreb.jpg

SLAVNOSTNÍ NEŠPORY
A PRVNÍ VEŘEJNÉ PŘEDSTAVENÍ SVATÉHO HŘEBU Z MILEVSKA

Dne 13. září 2022, v předvečer svátku Povýšení svatého Kříže, proběhne od 17 hodin v milevském klášteře slavnostní liturgie, během které a po jejímž ukončení bude prvně vystaven veřejné úctě svatý Hřeb z Milevska.

Tato relikvie byla objevena při průzkumu a dokumentaci středověké trezorové místnosti, ukryté v mohutné kamenné zdi kostela sv. Jiljí. Veřejnost bude mít jedinečnou šanci spatřit na vlastní oči relikvii, jejíž objev se stal na přelomu roku 2020 a 2021 celosvětovým virálem. Relikvii zatím není možné trvale vystavit. K takovému účelu je potřeba nejprve zabezpečit velmi specifické mikroklimatické podmínky, dokončit všechny potřebné analýzy a restaurátorské práce.

Vlastnímu liturgickému programu bude od 16 hodin předcházet tisková konference, na níž zástupci Královské kanonie premonstrátů na Strahově, Jihočeského kraje a výzkumného týmu představí některá nová zjištění z laboratorního zkoumání trosek relikviářové schrány, její výzdoby i relikvie samotné.

V průběhu roku 2020 byla zkoumána soustava dutin v mohutné kamenné zdi kostela sv. Jiljí v Milevsku. Archeologické nálezy a situace umožňují interpretovat největší dutý prostor jako původní středověkou trezorovou místnost. Z důmyslné skrýše uvnitř středověkého trezoru byly následně vyzvednuty trosky dvojice dřevěných schránek zdobených zlatem a stříbrem. Vedle většího množství ozdob ze zlatého a stříbrného plechu byl mezi troskami identifikován železný hřeb označený zlatým křížkem. Podařilo se tedy vyzvednout historický artefakt, který středověká společnost považovala za jednu z nejvzácnějších křesťanských relikvií na světě – část hřebu z Pravého kříže.

Všechny části rozpadlého Milevského relikviáře, všechny kovové ozdoby i samotný hřeb byly převezeny do specializovaných laboratoří, kde proběhla základní konzervace a celá řada přírodovědných analýz. V rámci záchrany výjimečného kulturního dědictví, které je nedílnou součástí národní kulturní památky kláštera v Milevsku, proběhly v roce 2021 a 2022 veškeré práce konzervační, restaurátorské i nedestruktivní průzkum a dokumentace. To vše pod záštitou a za finanční podpory Jihočeského kraje. Výsledky analýz jsou důležitými vodítky pro správnou interpretaci celého nálezu. Postupně tak získáváme celou řadu indicií,
s nimiž najdeme odpovědi na otázky, které nález vyvolal.

Neskrývá se pod zlatým křížkem v hřebu ještě nějaké další cizorodé těleso? Jak celý relikviář původně vypadal? Z jaké doby jednotlivé části jsou? Kdy byl relikviář do nepřístupné dutiny uložen? Proč byla vnější schrána zdobena pouze ozdobami z drahého kovu a proč zde nemáme drahé kameny, které by se daly na takovém objektu očekávat? Na některé z těchto otázek již odpovědi známe a v úterý 13. září 2022 tak budou některá z dalších tajemství Milevského relikviáře poodhalena.
 

Vzhledem k unikátnosti celého projektu se připravuje také ucelená propagace, na které se podílejí Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Jihočeský kraj, Jihočeská centrála cestovního ruchu, Naše historie z. s., Správa jeskyní ČR, NPÚ a celá řada výzkumných institucí u nás i v zahraničí. K prezentaci již zmíněného nálezu veřejnosti jako nové atraktivity jižních Čech z pohledu cestovního ruchu, církevní turistiky a samotné historie kláštera Milevsko, bylo zapotřebí vytvořit kvalitní podklady odpovídající aktuálním trendům v oblasti marketingu. Královskou kanonií premonstrátů na Strahově byla vyhlášena designová soutěž s cílem vybrat nejlepší koncept vizuálního stylu svatého Hřebu z Milevska, který bude svým uměleckým ztvárněním odpovídat jeho významu. Předmětem soutěže byl návrh celkového konceptu jednotného vizuálního stylu včetně logotypu pro prezentaci relikvie svatého Hřebu z Milevska. Logo se stává z grafického symbolu, logotypu ze slovního označení svatý Hřeb Milevsko / v anglické verzi Holy Nail Milevsko, přičemž logo i logotyp budou moci být používány samostatně. Nový jednotný vizuální styl je originální, jednoduchý, výstižný, nezaměnitelný. Cílem bylo získat prvek prezentace jedinečné relikvie, odpovídající aktuálnímu grafickému diskurzu, vytvořit manuál pro aplikaci nového jednotného vizuálního stylu a zajistit postupnou implementaci jednotného vizuálního stylu do celého procesu prezentace relikvie veřejnosti. Ten bude na základě smlouvy s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově moci ke společné propagaci využívat i Jihočeský kraj (a to včetně svojí zřizované organizace, kterou je Jihočeská centrála cestovního ruchu). V hodnotící komisi soutěže zasedli 29. srpna 2022 zástupci Královské kanonie premonstrátů na Strahově, Jihočeského kraje (Odboru kultury a památkové péče) a Jihočeské centrály cestovního ruchu.

Vítězem designové soutěže se stal návrh grafického studia MgA. Kláry Kvízové (https://klarakvizova.graphics/). Návrh bude za účasti autorky prvně představen na tiskové konferenci.

Odkazy:

klaster-milevsko.jpg