Jdi na obsah Jdi na menu

Společenství "Eucharistická hodina"

15. 5. 2023

Arcibiskup pražský zřídil duchovní společenství věřících “Eucharistická hodina“. Je to duchovní společenství věřících svěřené pod ochranu sv. Norberta. Členství vzniká zapsáním do matriky členů, která je vedena na Strahovském opatství premonstrátského řádu. Společenství nemá právní subjektivitu. Společenství navazuje na historická sdružení a eucharistická bratrstva, která v některých farnostech existovala už v barokní době. Poprvé bylo ustavičné klanění zavedeno v r. 1226 Ludvíkem VIII. v Avignonu.

Členové společenství se snaží prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem u svatostánku každý týden, minimálně však jednou za měsíc. Žádné konkrétní modlitby nejsou závazné. Členská knížka nabízí několik adoračních pobožností a jednotlivých modliteb, z nichž si může každý vybrat. Stejně tak může číst úryvky z Písma, zvláště z evangelií, a rozjímat o nich, nebo se modlit vlastními slovy, či jen mlčky prožívat Boží blízkost, hledět na Ježíše skrytého ve svátosti oltářní a vědět, že on se dívá na nás.

Zájemci se mohou hlásit elektronicky skrz přihlašovací formulář ZDE. Přihlašovat se mohou nyní, stejně tak ale mohou učinit i kdykoli v budoucnu. Zájemci dostanou všechny materiály prostřednictvím farností.

Zahajovací mše svatá a vyhlášení tohoto duchovního společenství a programu bude ve Strahovském opatství 6. 6. 2023 na slavnost sv. Norberta v 18.00 hod. Mši svatou bude celebrovat arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner.