Jdi na obsah Jdi na menu

Bohoslužby 1. 11. a 2. 11. 2023

29. 10. 2023

1. 11. - Slavnost Všech svatých (středa)

Touto slavností nahlížíme za obzor pozemského života, na naši budoucnost. Slavíme to, proč jsme se narodili - abychom už nikdy nezemřeli, abychom se po smrti navěky těšili z Boží blízkosti. Je to den poděkování za ty, kteří jsou již v Boží blízkosti. - Mše svaté v naší farnosti jsou ráno v kapli Panny Marie Andělské v 7.15 a večer kostele sv. Norberta v 17.30 hod.

2. 11. - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (čtvrtek)

Navštěvujeme hřbitovy, přinášíme květy a zapalujeme svíčky. Přicházíme na hroby jako poutníci, abychom se modlili za naše drahé, protože nám naše srdce říká, že život každého člověka se naplňuje v Bohu. - Prožít mši svatou za zemřelé můžete v naší farnosti ráno v kapli Panny Marie Andělské v 7.15 a večer v kostele sv. Norberta v 17.30 hod. 

V tento den můžete také prožít mši svatou s naší premonstrátskou komunitou na řádovém hřbitově v Nebušicích v 10.00 (Praha 6 - Nebušice, ulice K Cíli), kde jsou pohřbeni také někteří bývalí kněží střešovické farnosti (viz foto níže). V 9.30 je u hřbitovní kaple modlitba růžence za zemřelé.

hrbitov_levy.jpg

hrbitov_pravy.jpg

K modlitbám za zemřelé

Možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci: Podle dekretu Apoštolské penitenciárie bylo prodlouženo dovolení, na jehož základě věřící v ČR mohou obdržet plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé. Pokud tedy věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu. Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou: (1) daný den přijmout Eucharistii, (2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé, (3) pomodlit se na úmysl papeže, (4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.

hrbitov_kaple.jpg