Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k 1. adventní neděli

28. 11. 2020

1.adv.ned.b.2020.jpg

 

První adventní nedělí začíná v liturgii doba přípravy na narození Ježíše Krista o Vánocích i na jeho příchod na konci věků. Adventní věnec, který se žehná, je symbolem čtyř adventních týdnů.

 

S letošním adventem vstupujeme také do jubilejního roku 900 let od založení premonstrátského řáduo Vánocích roku 1121, který bude spojený s možností plnomocných odpustků pro věřící (více na stránkách farnosti).

Ve Strahovském klášteře v sobotu 28. 11. v 18.00 budou za účasti generálního opata premonstrátského řádu Jose Wouterse a kardinála Dominika Duky vystaveny k veřejné úctě ostatky sv. Norberta a budou požehnány nové zvony. Událost je přenášena živě na TV Noe a na YouTube. Až bude situace příznivější, uděláme v jubilejním roce 2021 jako farnost pouť ke sv. Norbertovi se mší svatou v klášterní bazilice.

Nedělní mše svatá 29. 11. ze Strahova v 10.00 s apoštolským nunciem v ČR Charlesem Danielem Balvem bude rovněž přenášena živě na TV Noe a na YouTube.

 

Bohoslužby v kostele sv. Norberta se aktuálně konají pro 20 osob. V dalším období dle vývoje situace.  Po mši svaté je svaté přijímání pro ty, kdo se vzhledem k počtu nemohou účastnit  - cca 45 min po začátku.

Stále platí zákaz společného zpěvu více než 5 osob ve vnitřních prostorách staveb.

Předsíň kostela je přes den otevřena k modlitbě.

Mše svaté označené * (na Petynce a v ÚVN) jsou zatím bez účasti veřejnosti.

 

Pokud máte zájem, v sakristii kostela sv. Norberta si můžete nahlašovat úmysly mší svatých nebo podpořit strahovské zvony a obdržet malý jubilejní zvoneček (do vyčerpání zásob).

 

Příští neděli 6. 12.  v 17.00 bude na farní zahradě požehnán  a rozsvícen vánoční stromek. Srdečně zveme především děti a rodiče. Vstup je branou u křižovatky. Děti najdou malé překvapení.

 

Biskupové ČR vyzývají k půstu za ukončení pandemie, v prosincové středy 2., 9. a 16. 12.