Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k 12. neděli v mezidobí

19. 6. 2021

Přehled bohoslužeb:

Neděle

20.6.

12. neděle v mezidobí B

8.30

farní kostel sv. Norberta: za P. Václava Vojtíška

10.45

kaple Panny Marie Andělské

Pondělí

21.6.

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

7.15

kaple Panny Marie Andělské

Úterý

22.6.

  7.15

kaple Panny Marie Andělské

Středa

23.6.

  7.15

kaple Panny Marie Andělské

Čtvrtek

24.6.

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 7.15

kaple Panny Marie Andělské

 

kaple Milosrdného Samaritána

17.30

farní kostel sv. Norberta: za farnost

Pátek

25.6.

  7.15

kaple Panny Marie Andělské

17.30

farní kostel sv. Norberta: za duše v očistci

Sobota

26.6.

  8.00

kaple Panny Marie Andělské

Neděle

27.6.

13. neděle v mezidobí B 8.30

farní kostel sv. Norberta: za rodinu Ossendorfových

10.45

kaple Panny Marie Andělské

 

Informace k bohoslužbám v kapli Panny Marie Andělské (u sester františkánek) a v kapli Milosrdného Samaritána (v ÚVN, pavilon B, přízemí) najdete na zmíněných místech.

 

Farní ohlášky:

Díky za úklid a přípravu kostela k farní slavnosti minulou neděli, za květinovou výzdobu, asistenci při mši svaté, zpěv a pomoc s přípravou a úklidem před i po skončení setkání na zahradě u fary.

Nová publikace vydaná ke 130. výročí vzniku kostela a fary s názvem “Kostel svatého Norberta ve Střešovicích – od mariánské kaple k pražské farnosti“ je k dostání v sakristii kostela, vždy před začátkem nebo po skončení mše svaté. Dar na provoz farnosti a kostela činí od 100 Kč/kus. Další informace ZDEPodpořit farnost a kostel lze rovněž vkladem na účet č.: 2830390369/0800.

Ve čtvrtek 24. 6. je slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Mše svatá je v 17.30.

Příští neděli 27. 6. je diecézní Svatopetrská sbírka na bohoslovce.

Přiblížil se čas, kdy by měl být jmenován nástupce arcibiskupa pražského, kardinála Dominika Duky OP. Je třeba, aby se místní církevní obec v tomto čase očekávání modlila více než jindy a vyprošovala odpovědným činitelům církve světlo v tomto procesu rozhodování a volby nástupce na svatovojtěšském stolci.“ (ACAP 6/21). V kostele jsou modlitby na tento úmysl, které si můžete vzít.

Děkujeme za zaslaný dar 2000 Kč.