Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k 19. neděli v mezidobí

9. 8. 2020

19.ned.mezid.a.2020.jpg

 

V sakristii si můžete před a po bohoslužbách zapsat úmysly mší svatých na nedělní termíny na zbytek roku.

 

V sobotu 15. 8. je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše svatá v kostele sv. Norberta bude v 8.30, při mši svaté bude kostelní sbírka na potřeby farnosti. Plánovaná farní snídaně po mši svaté se neuskuteční, bude v pozdějším termínu - společně s požehnáním obnovených prostor pro farnost.

 

15. 8. se na Staroměstském náměstí uskuteční požehnání Mariánského sloupu. Mše svatá v kostele Panny Marie před Týnem začíná v 10.00, požehnání pak po mši svaté.

 

A 15. 8. večer v 18.00 bude také na Strahově poutní mše svatá u příležitosti slavnosti patronky klášterní baziliky. Jste srdečně zváni.

 

Poslední srpnovou neděli 30. 8. po mši svaté je na faře schůzka s biřmovanci. Účast je potřebná. S sebou si přineste aktuální potvrzení o křtu (netýká se těch, kdo byli pokřtěni v naší farnosti) a informace k vyplnění biřmovacích lístků (údaje o kmotru, biřmovací jméno atd). Svátost biřmování bude pak udělena v neděli 13. 9. strahovským opatem Danielem při mši svaté v 8.30.

 

Přeji všem pěknou neděli a celý týden!