Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k 22. neděli v mezidobí

30. 8. 2020

22.ned.mezid.a.2020.jpg

 

Dnes 30. 8. je po mši svaté na faře organizační setkání s biřmovanci. Biřmování nás pak čeká v neděli 13. 9.

 

Ve čtvrtek 3. 9. v 19.30 bude na faře setkání pastorační rady.

 

Příští neděli 6. 9. při mši svaté v 8.30 bude k začátku školního roku požehnáno školou povinným dětem, žákům i učitelům. Srdečně zveme. Můžete si k bohoslužbě přinést i své školní aktovky.

 

V sakristii si můžete zakoupit stolní kalendář pro rok 2021, který je vydán u příležitosti 900 let existence premonstrátského řádu. Jsou v něm fotografie klášterů v Čechách, na Moravě a na Slovensku s úvodním slovem opata Daniela. Zakoupením kalendáře částkou 100,- Kč podpoříte naši farnost.

 

Výuka náboženství v novém školním roce - Dle sdělení ze ZŠ Norbertov se vzhledem k doporučení MŠMT na minimalizaci pohybu a míchání dětí mezi třídami a zvýšený úklid a dezinfekci prostor nebudou k začátku školního roku otevírat žádné zájmové kroužky. Výuku náboženství tedy nabízíme rodičům dětí na faře od měsíce října, informace budou příští neděli v ohláškách. Pro rodiče, kteří by měli obavy (vzhledem ke koronaviru SARS-Cov-2) k této možnosti výuky, je doporučena výuka dětí v rodinném kruhu.

 

Chtěl bych poděkovat za úklid kostela a farních prostor na faře i za květinovou výzdobu během léta.

 

Koncem září v ÚVN Střešovice končí svoji službu dosavadní kaplan mjr. Mgr. Jan Blažek. Rád budu vzpomínat na výbornou spolupráci s ním. Vystřídá jej P. kpt. ThLic. Tomáš Mlýnek, s kterým se budeme setkávat i v rámci bohoslužeb v kapli Milosrdného Samaritána a snad někdy i u nás v kostele.

 

Manželé paní Marie a pan Jaroslav Miškovští si dovolují oznámit, že 12. 9. uplyne 50 let od okamžiku, kdy vstoupili do manželství. Za tento dar chtějí poděkovat a tuto zlatou svatbu oslavit společně s farností v sobotu 12. září při mši svaté v 10.00 v kostele sv. Norberta.

 

 

Přejeme pěknou poslední prázdninovou neděli a

mladším v týdnu pevný start do školního roku :-)