Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 1. 10. 2023

30. 9. 2023

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Neděle

1.10.

26. neděle v mezidobí A

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za zemřelou maminku

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Pondělí

2.10.

Památka sv. andělů strážných

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Úterý

3.10.

  7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Středa

4.10.

Památka sv. Františka z Assisi

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Čtvrtek

5.10.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro veřejnost

Pátek

6.10.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro zaměstnance a obyvatele domova Vlčí mák

17:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za 

Sobota

7.10.

Památka Panny Marie Růžencové

8:00

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Neděle

8.10.

27. neděle v mezidobí A

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

 

Farní ohlášky:

Dnes 1. 10. je po mši svaté v kostele sv. Norberta příležitost k setkání u farního kafe na faře.

Ve čtvrtek 5. 10. je od 15 do 17 hodin na faře příležitost k setkání pro seniory.

V pátek 6. 10. začíná na faře náboženství pro děti (od 13.30 do 14.15) - přihláška k náboženství (pdf).

V pátek 6. 10. se uskuteční setkání těch, kdo jsou přihlášeni k pouti do Svaté země se zástupcem cestovní agentury. Informace k setkání obdrželi přihlášení emailem, účast bylo nutné potvrdit.

V naší farnosti je nově možnost pravidelné adorace před Eucharistií v kapli sester františkánek, v neděli od 16.30 do 17.30, s následnou možností účastnit se modlitby nešpor.

Měsíc říjen je mimo jiné spojen s modlitbou růžence. Mnozí se jí pravidelně modlí soukromě nebo společně nebo tuto modlitbu můžou opět znovuobjevit :-).

Od října začnou dětské pěvecké sbory Baterky I. (6 až 9 let) a Baterky II. (10 až 13 let). Více na vývěsce v předsíni kostela.

V kostele jsou vývěsky pro informace Pastorační i Ekonomické rady a ekon. informace biskupství.

V pondělí 9. 10. v 19.30 bude na faře setkání Ekonomické rady farnosti.

V sobotu 21. 10. v 18.00 bude v kostele sv. Norberta koncert – 5. ročník festivalu duchovních písní. Vystoupí ženský pěvecký sbor Nashira a hosté.

Děkujeme za dary na farní účet pro potřeby a činnost farnosti a provozní náklady kostela a fary.

 


Příležitost k svátosti smíření v kostele sv. Norberta je obvykle přibližně půlhodiny přede mší svatou nebo dle domluvy s knězem; v kapli Panny Marie Andělské a kapli Milosrdného Samaritána pak dle individuální domluvy s přítomným knězem.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den (dle možností) obvykle otevřena k modlitbě před Eucharistií.