Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 1. 8. 2021

1. 8. 2021

Přehled bohoslužeb:

Neděle

1.8.

18. neděle v mezidobí B

8.30

farní kostel sv. Norberta: ke cti Všemohoucího Boha Stvořitele a Otce všech lidí a za zemřelou Marii Veselou

10.45

kaple Panny Marie Andělské

Pondělí

2.8.

 

7.15

kaple Panny Marie Andělské

Úterý

3.8.

  7.15

kaple Panny Marie Andělské

Středa

4.8.

Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze 7.15

kaple Panny Marie Andělské

Čtvrtek

5.8.

  7.15

kaple Panny Marie Andělské

11.00

kaple Milosrdného Samaritána (ÚVN)

Pátek

6.8.

Svátek Proměnění Páně 7.15

kaple Panny Marie Andělské

Sobota

7.8.

  8.00

kaple Panny Marie Andělské

Neděle

8.8.

19. neděle v mezidobí B 8.30

farní kostel sv. Norberta: za farnost

10.45

kaple Panny Marie Andělské

 

Farní ohlášky:

Na poslední neděli měsíce září 26. 9. plánujeme ve farnosti v kostele sv. Norberta první svaté přijímání dětí. Loňský rok byl vzhledem k protiepidemiologickým opatřením, která se často měnila, nebyla předvídatelná a vzhledem k nejistotě, nejen pokud jde o bohoslužby, dost náročný. Pokud byste jako rodiče měli zájem, napište zatím s uvedením kontaktu na Vás na email farnosti norbertstresovice@gmail.com, o kolik dětí by se ve Vaši rodině jednalo a v jakém jsou věku a třídě ZŠ. (Ti, co již zaslali informaci přes p. Máchovou nebo na farní mail, znovu samozřejmě nemusí). Koncem srpna bude v ohláškách dána informace ke schůzce rodičů, která by proběhla hned po letních prázdninách začátkem září na faře již ke konkrétní domluvě.

Prožijme zbývající letní čas prázdnin a dovolených, pokud je to možné, k příjemnému odpočinku i k získání nových zkušeností. 

P. Petr