Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 10. 10. 2021

9. 10. 2021

Přehled bohoslužeb:

Neděle

10.10.

28. neděle v mezidobí B

8.30

farní kostel sv. Norberta: za uzdravení vnuka

10.45

kaple Panny Marie Andělské

Pondělí

11.10.

 

7.15

kaple Panny Marie Andělské

Úterý

12.10.

  7.15

kaple Panny Marie Andělské

Středa

13.10.

Památka bl. Petra Adriana Toulorge, kněze premonstrátského řádu, mučedníka 7.15

kaple Panny Marie Andělské

Čtvrtek

14.10.

  7.15

kaple Panny Marie Andělské

11.00

kaple Milosrdného Samaritána (ÚVN)

Pátek

15.10.

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny, učitelky církve 7.15

kaple Panny Marie Andělské

17.30

farní kostel sv. Norberta: za farnost

Sobota

16.10.

Památka sv. Hedviky, patronky Slezska 8.00

kaple Panny Marie Andělské

Neděle

17.10.

29. neděle v mezidobí B 8.30

farní kostel sv. Norberta: za zemřelého manžela

10.45

kaple Panny Marie Andělské

 

Farní ohlášky:

Příležitost k svátosti smíření je v kostele přede mší svatou.

Pozvání biskupů k synodálnímu procesu (viz text níže) najdete také na vývěsce v předsíni kostela a další informace si můžete přečíst na stránkách cirkev.cz

 

Drahé sestry a drazí bratři!

Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání církve.

Od neděle 17. října 2021, začíná v každé diecézi na celém světě první fáze synody 2021 - 2023, která má formu naslouchání Božímu lidu v jeho celku. Chceme i v našich diecézích a exarchátu vykročit společně a necháme se vést Duchem Svatým, který vytváří jednotu v různorodosti. Celá tato společná cesta je cestou učedníků, kteří následují Krista a vydávají svědectví o Bohu. Je také cestou, kterou se vydáváme k sobě navzájem, abychom si naslouchali, chápali se, měli účast na těžkostech, dělili se o radosti. Do synodálního procesu jsou přizváni i lidé jiných křesťanských církví, jiných náboženství i ti, kdo v Boha zatím nevěří.

Při zahajovací mši svaté v neděli 17. října v katedrálách, stejně jako ve farních kostelích po všech našich diecézích a exarchátu, budeme vzývat Ducha Svatého a prosit ho, aby nám ukázal správnou cestu, po které se máme vydat.

K samotnému setkávání ve skupinkách v rámci farností a jiných pastoračních celků je určeno deset témat, z nichž je možno si vybrat. Pro každou diecézi je ustanoven diecézní koordinátor, (v naší arcidiecézi P. Mgr. Ing. Michal Němeček), který bude v kontaktu s koordinátory na úrovni farností, pro které zprostředkuje materiály a poskytne základní informace. Vybízíme každého z vás, abyste se ve spolupráci s duchovním správcem a koordinátory ve farnostech, zapojili do této společné cesty. V první řadě modlitbou, pak nasloucháním a následně vzájemným sdílením. My všichni máme spoluzodpovědnost za církev!

Synodální proces v diecézích trvá jen pár měsíců, již v únoru 2022 se mají zpracovávat podněty ze synodálních skupinek ve farnostech a z jiných pastoračních celků. Těmi se pak budou zabývat zástupci na celonárodní a kontinentální úrovni. Završením této cesty pak bude zasedání vlastní biskupské synody v Římě, které je plánováno na podzim 2023 a účastníci synody se na něm budou shromážděnými podněty zabývat.

Již nyní vám všem děkujeme za váš aktivní přístup, kterým můžete přispět ke společnému dobru. Svatý apoštol Pavel nás k tomu povzbuzuje slovy: „Projevy Ducha jsou dány každému k tomu, aby mohl být užitečný“ (1 Kor 12,7).

V Praze 5. října 2021

Vaši čeští a moravští biskupové