Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 10. 3. 2024

2. 3. 2024

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

NEDĚLE 10. 3.   4. NEDĚLE POSTNÍ B

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za rodinu Hartlovu a Věru Jiránkovou

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

PONDĚLÍ 11. 3.

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

ÚTERÝ 12. 3.

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

STŘEDA 13. 3.

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

ČTVRTEK 14. 3. 

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

15.00 - kaple Milosrdného Samaritána (ÚVN)

PÁTEK 15. 3.

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

cca 17.00 - kostel sv. Norberta - modlitba Křížové cesty

17.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za 

SOBOTA 16. 3.

8.00 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

NEDĚLE 17. 3.   5. NEDĚLE POSTNÍ B

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za farnost

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

 

Farní ohlášky:

Dnešní neděli 10. 3. po ranní mši svaté je na faře "postní workshop" pro děti. Můžete se těšit na zamyšlení nad postní dobou, modlitbu s kytarou, hry a mnoho dalšího. Program je na 2 hodiny (do 12.00). Více informací u Kristýny Šimůnkové (tel. 602 842 860).

V pátky postní doby po 17.00 (před večerní mší svatou) se můžete připojit k modlitbě Křížové cesty v kostele sv. Norberta. Ve stejném čase je v kostele také příležitost ke svátosti smíření. Pak následuje obvyklá mše svatá.

Příští neděli 17. 3. bude ministrantská schůzka od 17.00 na faře.

V pondělí 18. 3. v 19.00 bude na faře setkání pastorační rady.

Deskohraní pro děti bude v neděli 24. 3. od 14.00 na faře.

Úmysly mší svatých si můžete nechat zapsat před a po bohoslužbách v sakristii kostela sv. Norberta

Kdo by se chtěl účastnit postního pěšího putování, může se zúčastnit např. akce Železný poutník v noci z pátku 15. na sobotu 16. 3. ze Svatého Kopečku na Svatý Hostýn (50 km), nebo např. značně kratší pěší poutě ze Strahova do Hájku v sobotu 16. 3.


Bohoslužby a duchovní služba v ÚVN Střešovice viz: uvn.cz/cs/duchovni-sluzba

Příležitost k svátosti smíření v kostele sv. Norberta je obvykle přibližně půlhodiny přede mší svatou. V kapli Panny Marie Andělské a kapli Milosrdného Samaritána pak dle domluvy s přítomným knězem. Úmysly mší svatých v kapli Panny Marie Andělské jsou v přímluvách při bohoslužbách.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den (dle možností) obvykle otevřena k modlitbě. Možnost adorace před Eucharistií je rovněž v kapli Panny Marie Andělské u sester františkánek - v neděli od 16.30 do 17.30, s možností účastnit se pak modlitby Večerních chval (nešpor).

V kostele sv. Norberta za lavicemi jsou k dispozici knihy pro děti k zapůjčení při liturgii (Malý misálek a Bible). Prosíme, vracejte je po liturgii na původní místo.

V kostele sv. Norberta se v zimním období v lavicích při bohoslužbách topí (o nedělích, slavnostech a o Vánocích ve všech lavicích; jinak v první polovině lavic).

Děkujeme za podporu farnosti a kostela dary, číslo účtu farnosti: 2830390369 / 0800.