Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 10. 9. 2023

6. 9. 2023

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Neděle

10.9.

23. neděle v mezidobí A

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za rodinu Zumrovou a Novotných

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Pondělí

11.9.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Úterý

12.9.

Jména Panny Marie 7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Středa

13.9.

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Čtvrtek

14.9.

Svátek Povýšení svatého kříže

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro veřejnost
17:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za rodinu a dar zdraví

Pátek

15.9.

Památka Panny Marie Bolestné

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro zaměstnance a obyvatele domova Vlčí mák

Sobota

16.9.

Památka sv. Ludmily, mučednice

8:00

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Neděle

17.9.

24. neděle v mezidobí A

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za farnost

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

 

Farní ohlášky:

Ve čtvrtek 14. 9. na svátek Povýšení svatého kříže bude mše svatá v kostele sv. Norberta v 17.30. - Po ní, od 18.30, bude na zahradě kláštera sester františkánek (Radimova 33/2) divadelní představení "František blázen", o životě sv. Františka z Assisi.

Páteční večerní mše svatá 15. 9. není (mše svatá ráno v 7.15 je jako obvykle).

Výuka náboženství pro děti ze střešovické farnosti navštěvující začne od října. Přihlášku s informacemi najdete v kostele sv. Norberta nebo je možné si ji stáhnout na stránkách farnosti zde:Přihláška k náboženství 2023 / 24.

Příští neděli 17. 9. při mši svaté v 8.30 v kostele sv. Norberta bude uvedení Pastorační rady. - A od 19.30 můžete ve Strahovském klášteře navštívit letní refektář (vstup přes vnitřní nádvoří) a večer operních árií v podání Dvořákova komorního orchestru v rámci dalšího Strahovského nocturna.

Během školního roku je opět příležitost k nedělnímu setkání jednou za měsíc po ranní mši svaté u farního kafe na faře. Info najdete na vývěsce a na stránkách.

Během školního roku je také opět možnost navštívit čtvrteční setkání pro seniory jednou za měsícSetkání vedou sestry františkánky. Info na vývěsce a na stránkách.

Díky všem Bohu známým dárcům za podporu farnosti poskytovanou vkladem na farní účet číslo: 2830390369/0800.

 


Příležitost k svátosti smíření v kostele sv. Norberta je obvykle přibližně půlhodiny přede mší svatou nebo dle domluvy s knězem; v kapli Panny Marie Andělské a kapli Milosrdného Samaritána pak dle individuální domluvy s přítomným knězem.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den (dle možností) obvykle otevřena k modlitbě před Eucharistií.