Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 11. 12. 2022

11. 12. 2022

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Neděle

11.12.

3.neděle adventní A

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za rodinu Rajnoškovu a Sašovu

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Pondělí

12.12.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Úterý

13.12.

Památka sv. Lucie, panny, mučednice 7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Středa

14.12.

Památka sv. Jana od Kříže, kněze, učitele církve

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Čtvrtek

15.12.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro veřejnost

Pátek

16.12.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro zaměstnance a obyvatele domova Vlčí mák

17:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za zemřelé Otto Bernarda a Denisu Najčovou

Sobota

17.12.

 

8:00

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Neděle

18.12.

4.neděle adventní A

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za milost Ducha Svatého a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

 

Farní ohlášky:

Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera o mši svaté - pro tři neděle adventní najdete zde.

Společné setkání pastorační a ekonomické rady bude v úterý v 13. 12. v 18:00.

V pátek 16. 12. bude pro děti poslední náboženství v tomto roce. Další bude opět v novém roce, v pátek 13. 1. 2023.

Informace k vánočním bohoslužbám najdete na stránkách farnosti zde a na vývěskách.

Prosíme o pomoc s přípravou vánočních stromů, stavbou betlémaa předvánočním úklidem kostela, vše ve středu 21. 12. od 16:00 hod. Díky.

Betlémské světlo si můžete od skautů převzít v kostele sv. Norberta v pátek 23. 12. od 15:45 do 16:45 hod. Přineste si s sebou lucerničky.

Možnost navštívit betlém v kostele sv. Norberta bude v době rozdávání betlémského světla 23. 12. od 15:45 do 16:45 hod., pak během vánoční doby a až do 2. 2. 2023 půlhodiny před každou bohoslužbou, a pak na sv. Štěpána 26. 12. a slavnost Matky Boží 1. 1. vždy od 13 do 17 hod.

Prosíme, zapište se na hlídání kostela 26. 12. od 13 do 17 hodin a 1. 1. od 13 do 17 hodin. Rozpisy jsou po půlhodinách a jsou vzadu na stolku za lavicemi. Díky.

 


Úmysly mší svatých v kaplích Panny Marie Andělské a Milosrdného Samaritána při bohoslužbách na uvedených místech.

Příležitost k svátosti smíření je v kostele sv. Norberta přibližně půlhodiny přede mší svatou. V kapli Panny Marie Andělské a v kapli Milosrdného Samaritána se lze individuálně domluvit. (Před půlnoční bohoslužbou se již nezpovídá).

Přede mší svatou se lze v kostele připojit ke společné modlitbě růžence.

Předsíň kostela bývá přes den obvykle otevřena k modlitbě před Eucharistií. Pokud tomu tak někdy není, má to důvod.