Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 11. 2. 2024

10. 2. 2024

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

NEDĚLE 11. 2. 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ B

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za zemřelého Martina Šálka

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

PONDĚLÍ 12. 2.

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

ÚTERÝ 13. 2.

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

STŘEDA 14. 2. POPELEČNÍ STŘEDA

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá s udělováním popelce

17.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za zemřelého manžela a oboje rodiče s udělováním popelce

ČTVRTEK 15. 2. 

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

PÁTEK 16. 2.

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

cca 17.00 - kostel sv. Norberta - modlitba Křížové cesty

17.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za zemřelou babičku Josefu a celou rodinu Mertlovu

SOBOTA 17. 2. PAMÁTKA SV. EVERMODA, BISKUPA

8.00 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

NEDĚLE 18. 2. 1. NEDĚLE POSTNÍ B

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za farnost

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

 

Farní ohlášky:

Ve středu 14. 2. začíná letos doba postní. Popeleční středa je dnem přísného postu. Bohoslužby s udělováním popelce jsou v 7.15 v kapli Panny Marie Andělské a v 17.30 v kostele sv. Norberta.

V pátky postní doby před večerní mší svatou se můžete v kostele připojit k modlitbě křížové cesty.

Příští neděli 18. 2. bude od 14.00 na faře deskohraní pro děti a od 17.00 pak ministranstská schůzka.

Informační setkání rodičů prvopřijímajících dětí bude po jarních prázdninách, v pondělí 19. 2. v 19.00 na faře.

Svátost pomazání nemocných pro seniory v pokročilém stáří a vážně nemocné při společné bohoslužbě bude udělována v pátek 23. 2. v 17.30 (pátek před 2. postní nedělí).

V pondělí 26. 2. v 17.30 bude v kostele sv. Norberta mše svatá za zemřelého P. Zrzavého.

 Příležitost k duchovní obnově  v době postní bude v sobotu 2. 3. od 9.00 ve Strahovském klášteře. Obnovu povede P. Bonaventura Jiří Štivar OFMCap. Program bude dopoledne a část odpoledne. Bude možnost přihlásit se k obědu. Informace zatím najdete na vývěsce v předsíni kostela. Přihlásit se bude možné elektronicky (odkaz bude již brzy na stránkách naší farnosti) do 28. února.


Bohoslužby a duchovní služba v ÚVN Střešovice viz: uvn.cz/cs/duchovni-sluzba

Příležitost k svátosti smíření v kostele sv. Norberta je obvykle přibližně půlhodiny přede mší svatou. V kapli Panny Marie Andělské a kapli Milosrdného Samaritána pak dle domluvy s přítomným knězem. Úmysly mší svatých v kapli Panny Marie Andělské jsou v přímluvách při bohoslužbách.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den (dle možností) obvykle otevřena k modlitbě. Možnost adorace před Eucharistií je rovněž v kapli Panny Marie Andělské u sester františkánek - v neděli od 16.30 do 17.30, s možností účastnit se pak modlitby Večerních chval (nešpor).

V kostele sv. Norberta za lavicemi jsou k dispozici knihy pro děti k zapůjčení při liturgii (Malý misálek a Bible). Prosíme, vracejte je po liturgii na původní místo.

V kostele sv. Norberta se v zimním období v lavicích při bohoslužbách topí (o nedělích, slavnostech a o Vánocích ve všech lavicích; jinak v první polovině lavic).