Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 11. 9. 2022

9. 9. 2022

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Neděle

11.9.

24. neděle v mezidobí C

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za zemřelé rodiče a manžela

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Pondělí

12.9.

Jména Panny Marie

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Úterý

13.9.

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa, učitele církve 7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Středa

14.9.

Svátek Povýšení svatého Kříže

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Čtvrtek

15.9.

Památka Panny Marie Bolestné

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro pacienty a zaměstnance

Pátek

16.9.

Památka sv. Ludmily, mučednice

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro domov Vlčí mák

17:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za zemřelou Marii Holkovou a Emílii Cihlářovou

Sobota

17.9.

 

8:00

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Neděle

18.9.

25. neděle v mezidobí C

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za zemřelého P. Jiřího Holuba a P. Rudolfa Prchala

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

 

Farní ohlášky:

Královská kanonie premonstrátů na Strahově Vás v předvečer svátku Povýšení svatého kříže, v úterý 13. 9. od 17:00 srdečně zve do svého jihočeského kláštera v Milevsku, na slavnostní liturgii nešpor s možností uctění relikvie Svatého hřebu. Relikvie zde bude poprvé vystavena k veřejné úctě během liturgie a po ní. Liturgii bude v 16:00 předcházet tisková konference, kde budou prezentovány nejnovější výsledky analýz milevské relikvie za účasti zástupců Královské kanonie premonstrátů na Strahově, Jihočeského kraje a výzkumného týmu. Více informací najdete na stránkách zde.

Ve středu 14. 9. uplyne 10 let od smrti bývalého administrátora farnosti P. Jeronýma Filipa Hofmanna, O.Praem. Pokud jste jej znali, můžete se kdekoliv v 18:00 připojit svou modlitbou k vzpomínkovému setkání, které se na místě jeho smrti (u obce Střížov u Jihlavy) bude konat.

V uplynulém týdnu probíhaly na kostele sv. Norberta opravy poškozených míst střechy horolezeckou metodou a čištění okapů. Na faře také probíhaly úpravy rozvodů topení.

Díky Bohu známým dárcům za podporu farnosti, poskytovanou vkladem na farní účet (č. účtu:  2830390369 / 0800, poznámka: dar na provozní náklady).

Díky také těm, kdo pomohli s přípravou i úklidem setkání u ranního farního kafe minulou neděli.