Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 12. 12. 2021

12. 12. 2021

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Neděle

12.12.

3. neděle adventní C

8.30

farní kostel sv. Norberta: za farnost

10.45

kaple Panny Marie Andělské

Pondělí

13.12.

Památka sv. Lucie, panny, mučednice

7.15

kaple Panny Marie Andělské

Úterý

14.12.

Památka sv. Jana od Kříže, kněze, učitele církve 7.15

kaple Panny Marie Andělské

Středa

15.12.

  7.15

kaple Panny Marie Andělské

Čtvrtek

16.12.

  7.15

kaple Panny Marie Andělské

11.00

kaple Milosrdného Samaritána (ÚVN) - mše svatá pro pacienty a zaměstnance

Pátek

17.12.

  7.15

kaple Panny Marie Andělské

11.00

kaple Milosrdného Samaritána (ÚVN) - mše svatá pro domov Vlčí mák, bez veřejnosti

17.30

farní kostel sv. Norberta: za farnost

Sobota

18.12.

  8.00

kaple Panny Marie Andělské

Neděle

19.12.

4. neděle adventní C 8.30

farní kostel sv. Norberta: za živé a zemřelé členy rodiny

10.45

kaple Panny Marie Andělské

 

Farní ohlášky:

 Příležitost k svátosti smíření je i v adventu jako vždy přede mší svatou.

Je stále možnost se zapojit do synodálního procesu. Pokud se najde skupina zájemců i v naší farnosti, zvolí si svého koordinátora. Tento se přihlásí přes webový formulář. Na diecézní úrovni se s koordinátory bude komunikovat elektronicky, koordinátorem tedy má být člověk, který s těmito komunikačními kanály umí pracovat. Pokud by vznikla nějaká skupina ve farnosti, kontaktujte kněze k další domluvě. Je možné se zapojit také v těch farnostech, kde již skupina existuje. K aktuálním informacím o průběhu procesu v naší arcidiecézi fungují stránky, banner na najdete na stránkách farnosti nebo odkaz ZDE.

V letošním roce 2021 slaví premonstráti jubileum 900 let od založení sv. Norbertem. Apoštolská penitenciárie vydala dekret o plnomocných odpustcích (ZDEpro jubilejní rok, který končí 9. 1. 2022. Premonstráti byli založeni právě o vánoční noci roku 1121 - z tohoto důvodu je letos v naší farnosti vánoční mše svatá v noci slavena ve 22:00 a ve 24:00 jste srdečně zváni do klášterní baziliky na Strahov, kde společně můžeme toto radostné jubileum prožít.

Program bohoslužeb o Vánocích najdete ke stažení na stránkách: VÁNOCE 2021/2022 (pdf) a na vývěskách kostela.

V týdnu nám přivezou vánoční stromy pro kostel (díky společnosti Klášterní lesy Strahov s.r.o.). Přípravu stromů a stavbu betléma lze domluvit s paní Markétou Čábelovou.

V předsíni kostela bude možnost si ve čtvrtek 23. 12. od 16:00 do 17:30 vyzvednout betlémské světlo od skautů. Zároveň bude kostel otevřen k návštěvě betléma; v ostatní dny, kdy se koná bohoslužba, pak vždy půl hodiny přede mši svatou.

V lednu se bude také konat tříkrálová sbírka. Koordinátorem v naší farnosti je pan Vít Ossendorf.