Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 13. 3. 2022

13. 3. 2022

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Neděle

13.3.

2. neděle postní C

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za farnost

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Pondělí

14.3.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Úterý

15.3.

  7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Středa

16.3.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Čtvrtek

17.3.

sv. Patrik

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (ÚVN): mše svatá pro pacienty a zaměstnance

Pátek

18.3.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (ÚVN): mše svatá pro domov Vlčí mák

17:00

farní kostel sv. Norberta: modlitba Křížové cesty

17:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za zemřelého manžela, rodiče a bratra

Sobota

19.3.

Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie 8:00

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za mír ve světě a za ukončení válek

Neděle

20.3.

3. neděle postní C 8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za zemřelého manžela Josefa a všechny Josefy z farnosti

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

 

Farní ohlášky:

Od pondělí 14. 3. dochází k uvolnění vládních pandemických opatření, viz Slovo biskupů k uvolňování pandemických opatření.

V pondělí 14. 3. v 17:00 v katedrále je mše svatá u příležitosti 9. výročí zvolení papeže Františka. Apoštolský nuncius v ČR, arcibiskup Charles Daniel Balvo, srdečně zve k účasti a zároveň prosí o modlitbu za Petrova nástupce. Vzhledem ke svému jmenování apoštolským nunciem pro Austrálii se chce při této příležitosti také rozloučit s představiteli církve a věřícími.

V sobotu 19. 3. je slavnost sv. Josefa. Mše svatá v kostele sv. Norberta bude v nedělním čase v 8:30.

19. 3. se zároveň koná postní duchovní obnova pro farníky, kterou vede P. Bonaventura Jiří Štivar, OFMCap. Koná se ve Strahovském klášteře, součástí programu je mše svatá. Program je na vývěsce. Pokud se chcete ještě přihlásit, dnes po nedělní mši svaté je poslední možnost.

V pátky postní doby je od 17:00 možnost připojit se v kostele k modlitbě Křížové cesty, úmysl je: za mír a za ukončení konfliktu na Ukrajině

Ve stejném čase je v kostele možnost přistoupit ke svátosti smíření; také v jiné dny přede mší svatou.

Během týdne je v kostele možnost osobní adorace v předsíni kostela.

Rodiče, kteří by měli zájem o první svaté přijímání svých dětí, prosím, ať mne během postní doby kontaktují k další domluvě.

Farní kafe po nedělní mši svaté bude opět v neděli 3. 4. a 1. 5.

V neděli 5. 6. se uskuteční Farní den (je to před slavností patrona farnosti sv. Norberta 6. 6.). Čas bude ještě upřesněn.

Děkujeme za dar - vklad na účet - pro potřeby farnosti 3.000 Kč.