Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 13. 8. 2023

11. 8. 2023

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Neděle

13.8.

19. neděle v mezidobí A

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za zemřelou Zdenku Munzarovou

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Pondělí

14.8.

Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Úterý

15.8.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Večerní mše svatá v 18:00 je ve Strahovském klášteře (pouť - patrocinium baziliky Nanebevzetí Panny Marie)

Středa

16.8.

Památka sv. Štěpána Uherského

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Čtvrtek

17.8.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro veřejnost

Pátek

18.8.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro zaměstnance a obyvatele domova Vlčí mák

Sobota

19.8.

 

8:00

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Neděle

20.8.

20. neděle v mezidobí A

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za zemřelou Marii Veselou

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

 

Farní ohlášky:

Dnes 13. 8. se od 19.30 uskuteční ve Strahovském klášteře (dle počasí na vnitřním nádvoří nebo v Letním refektáři) další Strahovské nocturno – večer s hudbou filmových a muzikálových melodií. Více na vývěsce v předsíni kostela.

V úterý 15. 8. na slavnost Panny Marie Nanebevzaté. Mše svatá ve farnosti je ráno v 7.15 v kapli Panny Marie Andělské. Večer v 18.00 vás zveme k poutní slavnosti patrocinia klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie na Strahově. Více na vývěsce v předsíni kostela. (Dopoledne v 10.00 je také mše svatá v kostele Matky Boží před Týnem s mariánskou pobožností na Staroměstském náměstí).

Pokojné letní dny!


Příležitost k svátosti smíření v kostele sv. Norberta je obvykle přibližně půlhodiny přede mší svatou nebo dle domluvy s knězem; v kapli Panny Marie Andělské a kapli Milosrdného Samaritána pak dle individuální domluvy s přítomným knězem.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den (dle možností) obvykle otevřena k modlitbě před Eucharistií.