Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 14. 1. 2024

7. 1. 2024

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

NEDĚLE 14. 1.  2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ B

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za farnost

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

PONDĚLÍ 15. 1. 

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

13.00 - kostel sv. Norberta - mše svatá pohřební - za zemřelou Libuši Plochovou

ÚTERÝ 16. 1. 

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

STŘEDA 17. 1.  PAMÁTKA SV. ANTONÍNA, OPATA

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

ČTVRTEK 18. 1.  PAMÁTKA PANNY MARIE, MATKY JEDNOTY KŘESŤANŮ

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

PÁTEK 19. 1. 

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

17.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za doc. Víta Petrů na poděkování za dar života

SOBOTA 20. 1. 

8.00 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

NEDĚLE 21. 1.  3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ B - NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za děti a rodiče Ossendorfovy

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

 

Farní ohlášky:

V sakristii kostela si můžete před nebo po bohoslužbách nechat zapsat úmysly mší svatých.

S počátkem roku 2024 startuje v naší arcidiecézi internetová aplikace Donátor. Jejím prostřednictvím budou moci farníci přispívat svými dary přímo do Fondu mzdové podpory kněží namísto předchozích kostelních sbírek vyhlašovaných pro tento účel. Donátoři se od ledna mohou registrovat a určit výši svého finančního daru na webové adrese: praha.donator.cz. O aplikaci si můžete v kostele vzít informační leták, ve kterém se dozvíte více podrobností. (ACAP 1/2024)

Díky také všem za podporu naší farnosti poskytovanými dary v nedělních sbírkách nebo vkladem na farní účet č. 2830390369 / 0800.

Setkání pro ministranty a ministrantky - příští neděli 21. 1. od 17.00 do 17.45 na faře.

Setkání pastorační rady - ve čtvrtek 25. 1. v 19.00 na faře.

Deskohraní – v neděli 28. 1. od 14.00 na faře.

Bohoslužby a duchovní služba v ÚVN Střešovice viz: uvn.cz/cs/duchovni-sluzba

Příležitost k svátosti smíření v kostele sv. Norberta je obvykle přibližně půlhodiny přede mší svatou. V kapli Panny Marie Andělské a kapli Milosrdného Samaritána pak dle domluvy s přítomným knězem.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den (dle možností) obvykle otevřena k modlitbě. Možnost adorace před Eucharistií je rovněž v kapli Panny Marie Andělské u sester františkánek - v neděli od 16.30 do 17.30, s možností účastnit se pak modlitby Večerních chval (nešpor).

V kostele sv. Norberta za lavicemi jsou k dispozici knihy pro děti k zapůjčení při liturgii (Malý misálek a Bible). Prosíme, vracejte je po liturgii na původní místo.

V kostele sv. Norberta se v zimním období v lavicích při bohoslužbách topí (o nedělích, slavnostech a o Vánocích ve všech lavicích; jinak v první polovině lavic).