Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 14. 5. 2023

13. 5. 2023

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Neděle

14.5.

6. neděle velikonoční A

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za farnost

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Pondělí

15.5.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Úterý

16.5.

Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze, mučedníka, hlavního patrona Čech 7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Středa

17.5.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Čtvrtek

18.5.

Slavnost Nanebevstoupení Páně

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro veřejnost
17:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za manžela, rodiče a bratra

Pátek

19.5.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro zaměstnance a obyvatele domova Vlčí mák

Sobota

20.5.

 

8:00

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Neděle

21.5.

7. neděle velikonoční A

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za farnost

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

 

Farní ohlášky:

V pondělí 15. 5. v 17.30 je v katedrále mše svatá k svátku sv. Jana Nepomuckého a v 19.00 svatojánské procesí na Karlův most.

V pondělí 15. 5. v 19.00 je na faře setkání Ekonomické rady

Ve čtvrtek 18. 5. je slavnost Nanebevstoupení Páně, mše svatá v kostele sv. Norberta je v 17.30. V pátek mše svatá nebude - jdeme z výuky náboženství na návštěvu Strahovského kláštera.

Setkání Pastorační rady bude další pondělí 22. 5. v 19.00 na faře a na setkání jsou vítáni i další farníci, kteří by chtěli pomoct s organizací či programem Farního dne.

V kostelech jsou informace k volbě Pastorační rady, která bude v neděli 28. 5. při bohoslužbách.

V pondělí 29. 5. se v kostele sv. Norberta uskuteční koncert pro Nadaci sester boromejek.

V pátek 2. 6. bude poslední náboženství pro děti s vysvědčením.

V pátek 2. 6. se koná v kostele sv. Norberta Noc kostelů.

V neděli 4. 6. si připomeneme sv. Norberta, patrona farnosti. Na zahradě se bude konat za hezkého počasí Farní den - informace budou upřesněny po setkání Pastorační rady.

V úterý 6. 6. bude v 18.00 mše svatá ve Strahovském klášteře, kde arcibiskup Jan uvede iniciativu “Eucharistická hodina“. Jste k tomu srdečně zváni. (Večerní mše svatá u nás v kostele nebude).

Arcibiskup Jan srdečně zve rodiny s dětmi i všechen Boží lid v městě Praze k slavnosti Těla a Krve Páně. Ve čtvrtek 8. 6. v 17.00 v katedrále bude mše svatá a eucharistické procesí.

Setkání seniorů bude ve čtvrtek 8. 6. se s. Virginií a Zdislavou, na téma “služebnice Boží Eliška Pretschnerová.

Na stránkách farnosti jsou informace k poutnímu zájezdu do Svaté země 6. 13. 11. 2023. Pokud máte zájem, přihlašuje se přímo cestovní agentuře, od které obdržíte další informace.


Příležitost k svátosti smíření v kostele sv. Norberta je obvykle přibližně půlhodiny přede mší svatou, v kapli Panny Marie Andělské a kapli Milosrdného Samaritána pak dle individuální domluvy s přítomným knězem.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den obvykle otevřena k modlitbě před Eucharistií.