Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 15. 1. 2023

15. 1. 2023

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Neděle

15.1.

2. neděle v mezidobí A

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za rodinu Dvořákovu a Lístkovu

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Pondělí

16.1.

 

7:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Úterý

17.1.

Památka sv. Antonína, opata 7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Středa

18.1.

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Čtvrtek

19.1.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro veřejnost

Pátek

20.1.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro zaměstnance a obyvatele domova Vlčí mák

17:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za farnost

Sobota

21.1.

Památka sv. Anežky, panny, mučednice

8:00

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Neděle

22.1.

3. neděle v mezidobí A

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za Boží pomoc a uzdravení pro Věru

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

 

Farní ohlášky:

Pokud by měl někdo zájem o přijetí svátosti biřmování, je možné se do konce února hlásit ve strahovské farnosti u P. Mikuláše (mikulas.selvek@seznam.cz, také lze osobně). Spodní věková hranice je 15 let, horní neomezená.

Arcibiskup Jan zřídil duchovní společenství věřících „Eucharistická hodina“ pod ochranou sv. Norberta. Členové se snaží prožít každý týden půl hodiny s Ježíšem před svatostánkem (např. přede mší svatou nebo přes den - bývá obvykle otevřena předsíň kostela) a alespoň stejný čas sloužit potřebným. Kdo by měl zájem o toto společenství, může se přihlásit přes svého faráře na Strahovské opatství. První čtvrtek v měsíci bude na Strahově sloužena mše svatá za živé i zemřelé členy.

Od 18. do 25. 1. je v církvi týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme na tento úmysl.

Příští neděli 22. 1. je neděle Božího slova. Modlíme se za lektory a za ty, kteří při liturgii čtou Boží slovo. V dubnu, v sobotu 22. 4., bude také možné absolvovat kurz lektorů, který je určen pro všechny, kdo při bohoslužbách čtou liturgická čtení a přímluvy. Uskuteční se v prostorách Pastoračního střediska v Dejvicích, předchozí přihlašování není nutné.

Pokud uvažujete o vstupu do manželství, společná příprava snoubenců bude od 18. 4. do 6. 6. v Pastoračním středisku v Dejvicích. Je potřebné se přihlásit, informace jsou na stránkách farnosti. Více ZDE.

Liturgickou instrukci k postojům při mši svaté arcibiskupa Jana z 9. 1. 2023 najdete na vývěsce.


Úmysly mší svatých v kaplích Panny Marie Andělské a Milosrdného Samaritána při bohoslužbách na uvedených místech.

Příležitost k svátosti smíření je v kostele sv. Norberta přibližně půlhodiny přede mší svatou, v kapli Panny Marie Andělské a kapli Milosrdného Samaritána dle individuální domluvy.

Přede mší svatou se lze v kostele sv. Norberta připojit ke společné modlitbě růžence.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den obvykle otevřena k modlitbě před Eucharistií.