Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 15. 10. 2023

14. 10. 2023

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Neděle

15.10.

28. neděle v mezidobí A

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za rodinu Rajnoškovu

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Pondělí

16.10.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Úterý

17.10.

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Středa

18.10.

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Čtvrtek

19.10.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro veřejnost

Pátek

20.10.

Památka bl. Jakuba Kerna z Gerasu, kněze premonstrátského řádu

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro zaměstnance a obyvatele domova Vlčí mák

17:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za zemřelého manžela Josefa

Sobota

21.10.

 

8:00

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Neděle

22.10.

29. neděle v mezidobí A - Misijní neděle 

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za rodinu Jašovu

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

 

Farní ohlášky:

Dnešní neděli 15. 10. se od 14.00 do 17.00 uskuteční Deskohraní na faře. Zveme děti. Přijďte si zahrát s kamarády z kostela deskovku! S sebou si vezmi svačinu a dobrou náladu :-) Kontaktní osoba: Magdaléna Vitásková, tel. 606 651 749.

V kostele za lavicemi jsou k dispozici knihy pro děti k zapůjčení při liturgii (Malý misálek a Bible). Prosíme rodiče, aby je na konci mše vždy vrátili na původní místo.

V sobotu 21. 10. v 18.00 se koná v kostele sv. Norberta 5. ročník Festivalu duchovních písní L.P. NOTA. Vystoupí ženský pěvecký sbor Nashira a další hosté. Srdečně zveme.

Příští neděli je Misijní neděle - den modliteb za misie. Při bohoslužbách bude sbírka na misie.


Příležitost k svátosti smíření v kostele sv. Norberta je obvykle přibližně půlhodiny přede mší svatou nebo dle domluvy s knězem; v kapli Panny Marie Andělské a kapli Milosrdného Samaritána pak dle individuální domluvy s přítomným knězem.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den (dle možností) obvykle otevřena k modlitbě před Eucharistií. Možnost adorace je rovněž v kapli Panny Marie Andělské u sester františkánek, v neděli od 16.30 do 17.30, s následnou možností účastnit se modlitby večerních chval (nešpor).