Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 16. 10. 2022

15. 10. 2022

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Neděle

16.10.

29. neděle v mezidobí C

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za zemřelého manžela 

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Pondělí

17.10.

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa, mučedníka

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Úterý

18.10.

Svátek sv. Lukáše, evangelisty 7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Středa

19.10.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Čtvrtek

20.10.

Památka bl. Jakuba Kerna, kněze premonstrátského řádu

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro pacienty a zaměstnance

Pátek

21.10.

Památka bl. Karla Rakouského

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro domov Vlčí mák

17:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za farnost

Sobota

22.10.

Památka sv. Jana Pavla II., papeže

8:00

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Neděle

23.10.

30. neděle v mezidobí C - den modliteb za misie

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za maminku Zdenku a za živou a zemřelou rodinu

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

 

Farní ohlášky:

Příležitost k svátosti smíření bývá v kostele sv. Norberta přibližně půlhodiny přede mší svatou. Přede mší svatou se lze připojit ke společné modlitbě růžence.

V úterý 18. 10. v 18.00 bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mše svatá ke cti sv. Lukáše. K bohoslužbě jsou zváni zvláště lékaři a pracovníci ve zdravotnictví.

Připomínka rodičům dětí z náboženství - kdo by se chtěl účastnit společného výletu (viz nabídka zaslaná rodičům emailem), ať zašle do středy 19. 10. včetně, krátkou zprávu s počtem osob na farní email. Díky také těm, kteří tak již učinili.

Za dva týdny v pátek 28. 10. (státní svátek) nebude výuka náboženství ani večerní mše svatá.

Díky také za dary na provozní náklady farnosti vkladem na účet farnosti 4000 a 10000 Kč.

Sbírka do fondu sv. Vojtěcha na podporu kněží v arcidiecézi (9. 10.) byla 3143 Kč. Sbírka na podporu církevního školství (25. 9.) byla 2866 Kč. Obě byly odeslány.

Příští neděli 23. 10. je den modliteb za misie. Při bohoslužbách bude sbírka na podporu misijního díla církve.

 


Úmysly mší svatých v kapli Panny Marie Andělské a v kapli Milosrdného Samaritána při bohoslužbách na uvedených místech.