Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 17. 10. 2021

16. 10. 2021

Přehled bohoslužeb:

Neděle

17.10.

29. neděle v mezidobí B

8.30

farní kostel sv. Norberta: za zemřelého manžela

10.45

kaple Panny Marie Andělské

Pondělí

18.10.

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

7.15

kaple Panny Marie Andělské

Úterý

19.10.

  7.15

kaple Panny Marie Andělské

Středa

20.10.

Památka bl. Jakuba Kerna, kněze premonstrátského řádu 7.15

kaple Panny Marie Andělské

Čtvrtek

21.10.

Památka bl. Karla Rakouského 7.15

kaple Panny Marie Andělské

11.00

kaple Milosrdného Samaritána (ÚVN)

Pátek

22.10.

Památka sv. Jana Pavla II., papeže 7.15

kaple Panny Marie Andělské

17.30

farní kostel sv. Norberta: za zemřelé členy farnosti a pěveckých sborů

Sobota

23.10.

  8.00

kaple Panny Marie Andělské

Neděle

24.10.

30. neděle v mezidobí B - Misijní neděle 8.30

farní kostel sv. Norberta: za zemřelé Ivana a Dagmar Hudecovy

10.45

kaple Panny Marie Andělské

 

Farní ohlášky:

Příležitost k svátosti smíření je v kostele přede mší svatou.

První informace k synodálnímu procesu v církvi najdete na stránce Synoda 2021-2023 ROZCESTNÍK nebo pomocí QR kódu na vývěsce v předsíni kostela.

V kostele jsou k dispozici stolní kalendáře na příští rok (60 Kč/ks) a dezinfekce na ruce (zdarma).

Sbírky na církevní školství (1.350) a do fondu mzdové podpory kněží (3.605 Kč) byly odeslány.

Příští neděle 24. 10. je den modliteb za misijní činnost církve. Při bohoslužbách bude sbírka na misie.

Díky také za podporu farnosti darem.

Číslo účtu farnosti: 2830390369/0800 (IBAN: CZ44 0800 0000 0028 3039 0369, BIC/SWIFT: GIBACZPX).