Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 17. 12. 2023

16. 12. 2023

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Ne

17.12.

3. neděle adventní B

8.30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za rodiny Smrčkovu a Pultrovu

10.45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Po

18.12.

 

7.15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Út

19.12.

  7.15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

St

20.12.

 

7.15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Čt

21.12.

 

7.15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11.00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro veřejnost

22.12.

 

7.15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11.00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro zaměstnance a obyvatele domova Vlčí mák

17.30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za rodinu

So

23.12.

 

vigilie 4. neděle adventní B

8.00

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

17.30 farní kostel sv. Norberta: mše svatá za farnost - adventní

Ne

24.12.

4. neděle adventní B

 

Slavnost Narození Páně

 

10.45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá - adventní

21.00

kaple Panny Marie Andělské: vánoční mše svatá

24.00

farní kostel sv. Norberta: vánoční mše svatá za mír a pokoj ve světě (zazní při ni Česká mše vánoční J. J. Ryby) 

 

Farní ohlášky:

V neděli 17. 12. od 17.00 do 17.45 bude na faře setkání pro ministranty a ministrantky. Po setkání, tzn. od 18.00 do 18.30 bude na faře příležitost ke svátosti smíření pro děti před Vánocemi.

V pondělí 18. 12. od 16.00 proběhne příprava kostela sv. Norberta na Vánoce (instalování vánočních stromů, stavba betléma, úklid kostela, atd.). Děkujeme za pomoc. Pokud můžete, přineste si s sebou rukavice, sekyrku, pilku apod.

V pátek 22. 12. není výuka náboženství. Nejbližší setkání bude v novém roce, v pátek 5. 1. 2024.

V pátek 22. 12. po mši svaté, tzn. od 18.15 do 19.30 bude možnost si vyzvednout v kostele sv. Norberta betlémské světlo. Přineste si s sebou lucerničky.

Mše svatá 4. adventní neděle je v kostele sv. Norberta v sobotu 23. 12. v 17.30 (vigilie). Zveme děti k adventnímu průvodu s lucerničkami ještě před začátkem této adventní mše svaté.

V neděli 24. 12. pak bude o půlnoci v kostele sv. Norberta vánoční mše svatá. Zazní při ni Česká mše vánoční J. J. Ryby. Další vánoční bohoslužby ve farnosti a související informace najdete na stránkách farnosti.  

Na stolku za lavicemi v kostele sv. Norberta je tabulka k zapsání se na hlídání betlému a kostela 31. 12. v čase od 14 do 17.00. Děkujeme.

V kostele sv. Norberta se v zimním období v lavicích při bohoslužbách topí (o nedělích, slavnostech a o Vánocích ve všech lavicích; jinak v první polovině lavic).

 


Příležitost k svátosti smíření v kostele sv. Norberta je obvykle přibližně půlhodiny přede mší svatou. V kapli Panny Marie Andělské a kapli Milosrdného Samaritána pak dle domluvy s přítomným knězem.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den (dle možností) obvykle otevřena k modlitbě. Možnost adorace před Eucharistií je rovněž v kapli Panny Marie Andělské u sester františkánek - v neděli od 16.30 do 17.30, s možností účastnit se pak modlitby Večerních chval (nešpor).

V kostele sv. Norberta za lavicemi jsou k dispozici knihy pro děti k zapůjčení při liturgii (Malý misálek a Bible). Prosíme, vracejte je po liturgii na původní místo.