Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 18. 2. 2024

11. 2. 2024

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

NEDĚLE 18. 2. 1. NEDĚLE POSTNÍ B

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za farnost - s udělováním popelce

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá - s udělováním popelce

PONDĚLÍ 19. 2.

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

ÚTERÝ 20. 2.

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

STŘEDA 21. 2.

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

ČTVRTEK 22. 2. SVÁTEK STOLCE SV. PETRA, APOŠTOLA 

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

PÁTEK 23. 2.

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

cca 17.00 - kostel sv. Norberta - modlitba Křížové cesty

17.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za všechny zemřelé z rodiny

SOBOTA 24. 2.

8.00 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

NEDĚLE 25. 2. 2. NEDĚLE POSTNÍ B

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za farnost

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

 

Farní ohlášky:

Dnešní neděli 18. 2. je od 14.00 na faře deskohraní pro děti a od 17.00 do 17.45 ministranstská schůzka.

Schůzka rodičů prvopřijímajících dětí bude v pondělí 19. 2. v 19.00 na faře.

V pátky postní doby po 17.00 (před večerní mší svatou) se můžete připojit k modlitbě Křížové cesty v kostele sv. Norberta. Ve stejném čase je také příležitost ke svátosti smíření. Pak následuje obvyklá mše svatá.

Svátost pomazání nemocných pro seniory v pokročilém stáří a vážně nemocné při společné bohoslužbě bude udělována v pátek 23. 2. v 17.30.

V pondělí 26. 2. v 17.30 bude v kostele sv. Norberta mše svatá – vzpomínka na P. Zrzavého.

Příležitost k duchovnímu zamyšlení v době postní bude ve Strahovském klášteře v sobotu 2. 3. od 9.00. Program povede P. Bonaventura Jiří Štivar OFMCap. Je nutné se přihlásit do 28. 2., informace ZDE. Je také možnost přihlásit se k obědu.

Úmysly mší svatých si můžete nechat zapsat v sakristii kostela sv. Norberta.

Příští neděli 25. 2. je při bohoslužbách celodiecézní sbírka "Haléř sv. Petra" na humanitární aktivity církve.


Bohoslužby a duchovní služba v ÚVN Střešovice viz: uvn.cz/cs/duchovni-sluzba

Příležitost k svátosti smíření v kostele sv. Norberta je obvykle přibližně půlhodiny přede mší svatou. V kapli Panny Marie Andělské a kapli Milosrdného Samaritána pak dle domluvy s přítomným knězem. Úmysly mší svatých v kapli Panny Marie Andělské jsou v přímluvách při bohoslužbách.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den (dle možností) obvykle otevřena k modlitbě. Možnost adorace před Eucharistií je rovněž v kapli Panny Marie Andělské u sester františkánek - v neděli od 16.30 do 17.30, s možností účastnit se pak modlitby Večerních chval (nešpor).

V kostele sv. Norberta za lavicemi jsou k dispozici knihy pro děti k zapůjčení při liturgii (Malý misálek a Bible). Prosíme, vracejte je po liturgii na původní místo.

V kostele sv. Norberta se v zimním období v lavicích při bohoslužbách topí (o nedělích, slavnostech a o Vánocích ve všech lavicích; jinak v první polovině lavic).