Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 19. 5. 2024

11. 5. 2024

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

NEDĚLE 19. 5.  SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO B

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá na poděkování za dar života a Boží požehnání pro celou rodinu a všechny přátele

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


PONDĚLÍ 20. 5.  Panny Marie, Matky církve

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


ÚTERÝ 21. 5.   

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


STŘEDA 22. 5.  

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


ČTVRTEK 23. 5.  Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


PÁTEK 24. 5.  Památka sv. Heřmana Josefa, kněze premonstrátského řádu

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

17.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za uzdravení a za mír ve světě


SOBOTA 25. 5.  Památka sv. Řehoře VII., papeže

8.00 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


NEDĚLE 26. 5.  SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE B

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za prvopřijímající děti a za jejich rodiny 

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá 


 

Farní ohlášky:

 

Dnes 19. 5. je od 14.00 na faře Deskohraní pro děti. Ministrantská schůzka dnes nebude, další bude oznámena.

V úterý 21. 5. je v 19.00 na faře setkání Pastorační rady.

V pátek 24. 5. je v 13.30 náboženství a poslední setkání k prvnímu svatému přijímání.

Příští neděli 26. 5. máme slavnost prvního svatého přijímání dětí, při mši svaté v 8.30. V sobotu 25. 5. je v 10.00 svátost smíření pro děti a poté bude nácvik liturgie - prosíme děti i rodiče o účast.

V pondělí 27. 5. bude v 18.30 v kostele sv. Norberta benefiční Májový koncert pro Nadaci sester Boromejek

V neděli 2. 6. bude Den farnosti – Slavnost sv. Norberta. Mše svatá bude v 8.30, farní odpoledne pak na zahradě. Ke mši svaté 2. 6. zveme také děti a mládež z farnosti ve věku od 5 do 15 let. Po bohoslužbě si budou moci vybrat jako dárek některou z ilustrovaných knih pro děti a mládež, do které jim autor, pan Oldřich Selucký, napíše osobní věnování. Jako odměnu za svou celoroční snahu si tak budou moci o prázdninách přečíst napínavý příběh některé z velkých osobností našich dějin.

 


Děkujeme za podporu farnosti a kostela dary - č. účtu farnosti: 2830390369 / 0800.


Bohoslužby a duchovní služba v ÚVN Střešovice viz: uvn.cz/cs/duchovni-sluzba

Úmysly mší svatých v kapli Panny Marie Andělské jsou v přímluvách při bohoslužbách.

Příležitost k svátosti smíření v kostele sv. Norberta je obvykle přibližně půlhodiny přede mší svatou. V kapli Panny Marie Andělské a kapli Milosrdného Samaritána pak dle domluvy s přítomným knězem.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den (dle možností) obvykle otevřena k modlitbě. Možnost adorace před Eucharistií je rovněž v kapli Panny Marie Andělské u sester františkánek - v neděli od 16.30 do 17.30, s možností účastnit se pak modlitby Večerních chval (nešpor).

V kostele sv. Norberta za lavicemi jsou k dispozici knihy pro děti k zapůjčení při liturgii (Malý misálek a Bible). Prosíme, vracejte je po liturgii na původní místo.