Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 2. 1. 2022

2. 1. 2022

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Neděle

2.1.

2. neděle po Narození Páně C

8:30

farní kostel sv. Norberta: na poděkování za zemřelé rodiče Annu a Otakara, za celou rodinu, dobrodince a duše v očistci

10:45

kaple Panny Marie Andělské

Pondělí

3.1.

Nejsvětějšího Jména Ježíš

7:15

kaple Panny Marie Andělské

Úterý

4.1.

  7:15

kaple Panny Marie Andělské

Středa

5.1.

  7:15

kaple Panny Marie Andělské

Čtvrtek

6.1.

Slavnost Zjevení Páně

7:15

kaple Panny Marie Andělské

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (ÚVN) - mše svatá pro pacienty a zaměstnance

Pátek

7.1.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (ÚVN) - mše svatá pro domov Vlčí mák, bez veřejnosti

17:30

farní kostel sv. Norberta: za zemřelého Stanislava Svobodu

Sobota

8.1.

  8:00

kaple Panny Marie Andělské

Neděle

9.1.

Svátek Křtu Páně C 8:30

farní kostel sv. Norberta: za farnost s tříkrálovým žehnáním vody, kadidla a křídy

10:45

kaple Panny Marie Andělské

 

Farní ohlášky:

Tříkrálové žehnání vody, kadidla a křídy bude v kostele sv. Norberta příští neděli 9. 1. při mši svaté v 8:30 hod. Zároveň budou na mši svaté koledníci tříkrálové sbírky. Požehnanou vodu, kadidlo a křídu si můžete pak po bohoslužbě vzít a křídou si označit své příbytky (Christus Mansionem Benedicat = Ať Kristus žehná tomuto příbytku; a aktuálním letopočtem od narození Ježíše Krista 2022). Kdo by měl zájem o požehnání svého domova knězem, lze se domluvit kdykoliv před nebo po mši svaté.

Svátkem Křtu Páně příští neděli 9. 1. končí jubilejní rok 900. výročí od založení premonstrátského řádu. Na Strahově by měl, pokud to pandemická situace dovolí, celebrovat i svatou v 10:00 biskup diecéze Magdeburg (Sachsen-Anhalt), Mons. Gerhard Feige. Je to diecéze, ve které byl biskupem a později i zemřel v roce 1134 sv. Norbert. Místo večerní mše svaté v 18:00 bude modlitba nešpor, při kterých budou ostatky sv. Norberta přeneseny do kaple sv. Norberta. Nešpory budou rovněž přístupné řejnosti. Srdečně Vás zveme!

Svátkem Křtu Páně příští neděli končí vánoční doba.

V těchto dnech bude možnost potkávat „tři krále“ s pokladničkami Tříkrálové sbírky. Dětské koledníky vždy doprovází dospělý, který musí mít u sebe legitimaci a na vyžádání ji předložit. Pokladničky jsou zapečetěny a jejich čísla souhlasí s číslem kolednické průkazky. Do sbírky lze přispět také darem na účet Charity ČR, dárcovskou sms nebo on-line koledou na trikralovasbirka.cz

V sakristii kostela sv. Norberta je před nebo po bohoslužbě možnost nechat si zapsat mešní intenci (Váš úmysl, na který bude sloužena mše svatá).