Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 2. 6. 2024

1. 6. 2024

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

NEDĚLE 2. 6.  SLAVNOST SV. NORBERTA, BISKUPA, ZAKLADATELE PREMONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU, PATRONA NAŠÍ FARNOSTI

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za farnost

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


PONDĚLÍ 3. 6.  Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


ÚTERÝ 4. 6.   

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


STŘEDA 5. 6.  Památka sv. Bonifáce, biskupa, mučedníka

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


ČTVRTEK 6. 6.  Slavnost sv. Norberta, biskupa, zakladatele premonstrátského řádu

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

Strahovský klášter - bazilika Nanebevzetí Panny Marie, mše svaté v 10.00 a v 18.00 


PÁTEK 7. 6.  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

17.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za Boží požehnání pro sestru Annu a její rodinu


SOBOTA 8. 6.  Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

8.00 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


NEDĚLE 9. 6.  10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ B

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za rodinu Dvořákovu a Lístkovu 

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá 


 

Farní ohlášky:

Dnes v neděli 2. 6. je v naší farnosti Slavnost sv. Norberta, hlavního patrona. Po bohoslužbě ve farním kostele si děti a mládež mohou vybrat jako dárek některou z ilustrovaných knih, do které jim autor, pan Oldřich Selucký, napíše osobní věnování. Dárek je jako odměna za celoroční snahu - děti si budou moci o prázdninách přečíst napínavý příběh některé z velkých osobností našich dějin.Odpolední farní den - opět je hezky, tak to zkusíme. Jestli chcete, přijďte :-).

V liturgickém kalendáři je sv. Norberta ve čtvrtek 6. 6. Můžete se zúčastnit poutě ke hrobu sv. Norberta ve Strahovském klášteře, kde mši svatou v 10.00 celebruje opat Daniel Janáček a v 18.00 arcibiskup Jan Graubner. (Ve čtvrtek není ve farnosti večerní mše svatá).

V pátek 7. 6. je v obou kostelech ve farnosti akce Noc kostelů - viz program.

Výtěžek z pondělního benefičního koncertu činil 8.411 Kč. Nadace sester Boromejek tímto dárcům děkuje.

Výzvu biskupů k volbám do Evropského parlamentu najdete také na stránkách cirkev.cz.


Děkujeme za podporu farnosti a kostela dary - č. účtu farnosti: 2830390369 / 0800.


Bohoslužby a duchovní služba v ÚVN Střešovice viz: uvn.cz/cs/duchovni-sluzba

Úmysly mší svatých v kapli Panny Marie Andělské jsou v přímluvách při bohoslužbách.

Příležitost k svátosti smíření v kostele sv. Norberta je obvykle přibližně půlhodiny přede mší svatou. V kapli Panny Marie Andělské a kapli Milosrdného Samaritána pak dle domluvy s přítomným knězem.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den (dle možností) obvykle otevřena k modlitbě. Možnost adorace před Eucharistií je rovněž v kapli Panny Marie Andělské u sester františkánek - v neděli od 16.30 do 17.30, s možností účastnit se pak modlitby Večerních chval (nešpor).

V kostele sv. Norberta za lavicemi jsou k dispozici knihy pro děti k zapůjčení při liturgii (Malý misálek a Bible). Prosíme, vracejte je po liturgii na původní místo.