Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 20. 11. 2022

19. 11. 2022

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Neděle

20.11.

Slavnost Ježíše Krista Krále C

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za farnost

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Pondělí

21.11.

Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Úterý

22.11.

Památka sv. Cecílie, panny, mučednice 7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Středa

23.11.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Čtvrtek

24.11.

Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro veřejnost

Pátek

25.11.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro zaměstnance a obyvatele domova Vlčí mák

17:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za Boží požehnání pro rodiče a sestru

Sobota

26.11.

 

8:00

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Neděle

27.11.

1.neděle adventní A

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za farnost 

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

 

Farní ohlášky:

Příští neděle 27. 11. je první adventní. V úvodu bohoslužeb je požehná adventních věnců (v kostele sv. Norberta i v kapli Panny Marie Andělské si je přede mší svatou můžete položit na schody před oltářem). Podvečer pořádá Střešovický Oříšek adventní procházku s lampiony (od 16:30 v parku náměstí Před Bateriemi), která bude zakončena v kostele sv. Norberta malým adventním koncertem.

V neděli 4. 12. bude po mši svaté další ranní farní kafe.

V úterý 6. 12. v 17:00 zveme děti a rodiče na zahradu u fary, kde rozsvítíme vánoční strom a děti najdou u stromu možná něco i od sv. Mikuláše.

V sakristii kostela je před nebo po mši svaté možné si nechat zapsat úmysly mší svatých.

V naší farnosti se někteří věřící společně modlí v růžencové skupině. Pokud by se kdokoliv chtěl připojit, kromě modlitby růžence přede mší svatou v kostele se modlí společně, jednou za měsíc na první pondělí od 20.10 hod. radostný růženec ve svých domovech. Lze se takto spojit v modlitbě na dálku. Je možné se připojit i jen jedním desátkem, podle možností. Úmysl má každý svůj. Bližší informace u paní Heleny Pěničkové.


Úmysly mší svatých v kaplích Panny Marie Andělské a Milosrdného Samaritána při bohoslužbách na uvedených místech.

Příležitost k svátosti smíření je v kostele sv. Norberta přibližně půlhodiny přede mší svatou. V kapli Panny Marie Andělské a v kapli Milosrdného Samaritána se lze individuálně domluvit. Před půlnoční bohoslužbou se nezpovídá.

Přede mší svatou se lze v kostele připojit ke společné modlitbě růžence.

Předsíň kostela bývá přes den obvykle otevřena k modlitbě před Eucharistií. Pokud tomu tak někdy není, má to důvod.