Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 21. 1. 2024

20. 1. 2024

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

NEDĚLE 21. 1. 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ B - NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za děti a rodiče Ossendorfovy

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

PONDĚLÍ 22. 1. 

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

ÚTERÝ 23. 1. 

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

STŘEDA 24. 1. PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

ČTVRTEK 25. 1. SVÁTEK OBRÁCENÍ SV. PAVLA, APOŠTOLA

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

PÁTEK 26. 1. PAMÁTKA SV. TIMOTEJE A TITA, BISKUPŮ

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

17.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za zemřelé členy rodiny

SOBOTA 27. 1. 

8.00 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

NEDĚLE 28. 1. 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ B

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za zemřelé přátele

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

 

Farní ohlášky:

Setkání pro ministranty a ministrantky - dnešní neděli 21. 1. od 17.00 do 17.45 na faře.

Setkání pastorační rady - ve čtvrtek 25. 1. v 19.00 na faře.

Deskohraní pro děti – příští neděli 28. 1. od 14.00 na faře.

V sakristii kostela si můžete před nebo po bohoslužbách nechat zapsat úmysly mší svatých.

Díky za podporu farnosti poskytovanými dary vkladem na farní účet č. 2830390369 / 0800.

S počátkem roku 2024 startuje v naší arcidiecézi internetová aplikace Donátor. Jejím prostřednictvím budou moci farníci přispívat svými dary přímo do Fondu mzdové podpory kněží namísto předchozích kostelních sbírek vyhlašovaných pro tento účel. Donátoři se od ledna mohou registrovat a určit výši svého finančního daru na webové adrese: praha.donator.cz. O aplikaci si můžete v kostele sv. Norberta a v kapli Panny Marie Andělské vzít informační leták, ve kterém se dozvíte více podrobností.

Bohoslužby a duchovní služba v ÚVN Střešovice viz: uvn.cz/cs/duchovni-sluzba

Příležitost k svátosti smíření v kostele sv. Norberta je obvykle přibližně půlhodiny přede mší svatou. V kapli Panny Marie Andělské a kapli Milosrdného Samaritána pak dle domluvy s přítomným knězem. Úmysly mší svatých v kapli Panny Marie Andělské jsou v přímluvách při bohoslužbách.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den (dle možností) obvykle otevřena k modlitbě. Možnost adorace před Eucharistií je rovněž v kapli Panny Marie Andělské u sester františkánek - v neděli od 16.30 do 17.30, s možností účastnit se pak modlitby Večerních chval (nešpor).

V kostele sv. Norberta za lavicemi jsou k dispozici knihy pro děti k zapůjčení při liturgii (Malý misálek a Bible). Prosíme, vracejte je po liturgii na původní místo.

V kostele sv. Norberta se v zimním období v lavicích při bohoslužbách topí (o nedělích, slavnostech a o Vánocích ve všech lavicích; jinak v první polovině lavic).