Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 21. 11. 2021

20. 11. 2021

Přehled bohoslužeb:

Neděle

21.11.

Slavnost Ježíše Krista Krále B

8.30

farní kostel sv. Norberta: za zemřelého manžela, oboje rodiče a za duše v očistci

10.45

kaple Panny Marie Andělské

Pondělí

22.11.

Památka sv. Cecílie, panny, mučednice

7.15

kaple Panny Marie Andělské

Úterý

23.11.

  7.15

kaple Panny Marie Andělské

Středa

24.11.

Památka sv. Ondřeje Dūng-Lȃca, kněze a druhů, mučedníků 7.15

kaple Panny Marie Andělské

Čtvrtek

25.11.

  7.15

kaple Panny Marie Andělské

Pátek

26.11.

  7.15

kaple Panny Marie Andělské

11.00

kaple Milosrdného Samaritána (ÚVN)

15.00

farní kostel sv. Norberta: pohřební mše svatá za zemřelou Janu Jedličkovou

17.30

farní kostel sv. Norberta: omlouváme se, mše svatá nebude. Úmysl bude odsloužen dle domluvy v jiném termínu za živé a zemřelé členy rodiny

Sobota

27.11.

  8.00

kaple Panny Marie Andělské

Neděle

28.11.

1. neděle adventní C 8.30

farní kostel sv. Norberta: za zemřelého Bohumila Brožka

10.45

kaple Panny Marie Andělské

 

Farní ohlášky:

Ve čtvrtek zemřel náš spolubratr ze Strahova Damián. Rozloučení s ním bude v bazilice ve čtvrtek 25. 11. v 10:00 a poté bude uložen do hrobu na hřbitově v Praze - Nebušicích. Děkujeme Vám za modlitbu.

Příští neděle je 1. adventní. V úvodue svaté požehnáme adventní věnce, které si můžete k liturgii přinést.

Příští neděli by měl ve Strahovském klášteře mši svatou v 10:00 sloužit s naší komunitou generální opat premonstrátského řádu Jos Wouters, O.Praem.

V adventu budou bývat ve Strahovském klášteře rorátní mše svaté, vždy ve středu a v sobotu v 5:45. Budou při svíčkách a se zpívanými roráty.

V předvečer památky sv. Mikuláše, na 2. adventní neděli 5. 12., v 17:00 u fary rozsvítíme vánoční strom. Zveme především děti a jejich rodiče. Vstup branou u křižovatky.

Od adventu bývá zvykem otevírat katechumenát (přípravu na křest) pro dospělé. Pokud byste věděli o někom, kdo nad tímto krokem přemýšlí, prosíme, upozorněte ho na tuto možnost.

Epidemiologická opatření týkající se bohoslužeb platná od pondělí 22. 11. najdete na stránkách cirkev.cz. Vzhledem ke zhoršující se situaci platí závazná nařízení - povinnost mít ochranu dýchacích cest (výjimky jsou pro celebranta, lektory, zpěváky apod.) a dodržovat rozestupy 1,5m tam, kde je to prakticky možné bez závažného narušení konání bohoslužby a pokud se nejedná o členy jedné domácnosti.