Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 21. 4. 2024

12. 4. 2024

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

NEDĚLE 21. 4.  4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za rodinu a za kněze

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


PONDĚLÍ 22. 4.  

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


ÚTERÝ 23. 4.   Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


STŘEDA 24. 4.  Památka sv. Jíří, mučedníka

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


ČTVRTEK 25. 4.  Svátek sv. Marka, evangelisty

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


PÁTEK 26. 4.  Památka sv. Ludolfa z Ratzeburgu, O.Praem., biskupa a mučedníka

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

17.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za zemřelého manžela Josefa a jeho rodiče


SOBOTA 27. 4.  

8.00 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


NEDĚLE 28. 4.  5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za farnost

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá 


 

Farní ohlášky:

Dnes 21. 4. je neděle Dobrého pastýře – nezapomínejme se modlit za nové kněze. V podvečer od 17.00 je na faře ministrantská schůzka.

Úterý 23. 4. sv. Vojtěch - mše svatá v katedrále v 7.00 (kaple sv. Vojtěcha) a v 18.00 (biskup Karel Herbst).

Středa 24. 4. sv. Jiří – mše svatá v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě v 17.00 (biskup Karel Herbst).

V pátek je náboženství pro děti a pokračuje také příprava k prvnímu svatému přijímání.

Středa 1. 5. pouť do Hájku u Unhoště - bližší informace u pana Víta Ossendorfa a na vývěsce v předsíni. Přehled akcí v Hájku během roku najdete na vývěsce v předsíni.

Neděle 2. 6. oslava sv. Norberta a den farnosti - v 8.30 mše svatá v kostele a od 14.00 farní odpoledne na zahradě. Na odpoledne je v plánu také dobročinný krámek dětí, bližší informace u paní Magdalény Vitáskové.


Děkujeme za podporu farnosti a kostela dary - č. účtu farnosti: 2830390369 / 0800.


Bohoslužby a duchovní služba v ÚVN Střešovice viz: uvn.cz/cs/duchovni-sluzba

Úmysly mší svatých v kapli Panny Marie Andělské jsou v přímluvách při bohoslužbách.

Příležitost k svátosti smíření v kostele sv. Norberta je obvykle přibližně půlhodiny přede mší svatou. V kapli Panny Marie Andělské a kapli Milosrdného Samaritána pak dle domluvy s přítomným knězem.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den (dle možností) obvykle otevřena k modlitbě. Možnost adorace před Eucharistií je rovněž v kapli Panny Marie Andělské u sester františkánek - v neděli od 16.30 do 17.30, s možností účastnit se pak modlitby Večerních chval (nešpor).

V kostele sv. Norberta za lavicemi jsou k dispozici knihy pro děti k zapůjčení při liturgii (Malý misálek a Bible). Prosíme, vracejte je po liturgii na původní místo.