Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 21. 5. 2023

21. 5. 2023

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Neděle

21.5.

7. neděle velikonoční A

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za farnost

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Pondělí

22.5.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Úterý

23.5.

  7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Středa

24.5.

Památka sv. Heřmana Josefa ze Steinfeldu, kněze premonstrátského řádu

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Čtvrtek

25.5.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro veřejnost

Pátek

26.5.

Památka sv. Filipa Neriho, kněze

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro zaměstnance a obyvatele domova Vlčí mák

17:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za synovce a neteř

Sobota

27.5.

 

8:00

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Neděle

28.5.

Slavnost Seslání Ducha Svatého

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za dar života a za rodinu

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

 

Farní ohlášky:

V pondělí 22. 5. v 19.00 je na faře setkání Pastorační rady i dalších, kdo by chtěli pomoct s organizací či programem Farního dne.

V sobotu 27. 5. v 11.00 bude ve farním kostele křest Kryštofa Šimůnka.

Příští neděli 28. 5. (slavnost Seslání Ducha Svatého) při bohoslužbách v 8.30 a v 10.45 proběhne volba volených členů do Pastorační rady. Informace o kandidátech najdete ve farním kostele a na chodbě před kaplí Panny Marie Andělské.

V pondělí 29. 5. se v 18.30 v kostele sv. Norberta uskuteční Májový koncert pro Nadaci sester boromejek.

V pátek 2. 6. bude poslední náboženství pro děti. A v podvečer se koná akce Noc kostelů.

V neděli 4. 6. si připomeneme sv. Norberta, patrona farnosti - bude se konat Farní den, informace budou upřesněny.

V úterý 6. 6. ve Strahovském klášteře bude v 18.00 mše svatá, kde arcibiskup Jan uvede iniciativu “Eucharistická hodina“. Večerní mše svatá u nás v kostele nebude.

Ve čtvrtek 8. 6. v katedrále se v 17.00 koná slavnost Těla a Krve Páně (e sva a eucharistické procesí).

Poutní zájezd do Svaté země v listopadu - informace k přihlášení jsou na stránkách farnosti.


Příležitost k svátosti smíření v kostele sv. Norberta je obvykle přibližně půlhodiny přede mší svatou, v kapli Panny Marie Andělské a kapli Milosrdného Samaritána pak dle individuální domluvy s přítomným knězem.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den obvykle otevřena k modlitbě před Eucharistií.