Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 22. 1. 2023

18. 1. 2023

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Neděle

22.1.

3. neděle v mezidobí A

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za Boží pomoc a uzdravení pro Věru

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Pondělí

23.1.

 

7:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Úterý

24.1.

Památka sv. Františka Saleského, biskupa, učitele církve 7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Středa

25.1.

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Čtvrtek

26.1.

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro veřejnost

Pátek

27.1.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro zaměstnance a obyvatele domova Vlčí mák

17:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za rodinu Hartlovu a Věru Jiránkovou

Sobota

28.1.

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze, učitele církve

8:00

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Neděle

29.1.

4. neděle v mezidobí A

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za Boží požehnání pro rodiče a za zemřelé staré rodiče

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

 

Farní ohlášky:

Dnes 22. 1. je neděle Božího slova. Modlíme se za lektory a za ty, kteří při liturgii čtou Boží slovo a děkujeme za dar Písma svatého v životě. V dubnu, v sobotu 22. 4., bude také možné absolvovat kurz lektorů, který je určen pro všechny, kdo při bohoslužbách čtou liturgická čtení a přímluvy. Uskuteční se v prostorách Pastoračního střediska v Dejvicích, předchozí přihlašování není nutné.

Do 25. 1. máme týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme na tento úmysl v modlitbě.

Setkání ekonomické rady příští pondělí 30. 1. od 18.30 a setkání pastorační rady od 19.00 na faře.

Pokud uvažujete o vstupu do manželství, společná příprava snoubenců bude od 18. 4. v Pastoračním středisku v Dejvicích. Je potřebné se přihlásit, informace jsou na stránkách farnosti.

Pokud by měl někdo zájem o přijetí svátosti biřmování, je možné se ještě do konce února hlásit ve strahovské farnosti u P. Mikuláše (mikulas.selvek@seznam.cz, také lze osobně). Spodní věková hranice je 15 let, horní neomezená.

Ve čtvrtek 2. 2. na slavnost Uvedení Páně do chrámu bude v 17.30 v kostele mše svatá s požehnáním svící – hromniček.

V pátek 3. 2. na památku sv. Blažeje se uděluje při mši svaté v 17.30 svatoblažejské požehnání.


Úmysly mší svatých v kaplích Panny Marie Andělské a Milosrdného Samaritána při bohoslužbách na uvedených místech.

Příležitost k svátosti smíření je v kostele sv. Norberta přibližně půlhodiny přede mší svatou, v kapli Panny Marie Andělské a kapli Milosrdného Samaritána dle individuální domluvy.

Přede mší svatou se lze v kostele sv. Norberta připojit ke společné modlitbě růžence.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den obvykle otevřena k modlitbě před Eucharistií.