Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 22. 5. 2022

21. 5. 2022

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Neděle

22.5.

6. neděle velikonoční C

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za Vojtěcha Ossendorfa

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Pondělí

23.5.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Úterý

24.5.

Památka sv. Heřmana Josefa ze Steinfeldu, kněze premonstrátského řádu 7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Středa

25.5.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Čtvrtek

26.5.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (ÚVN): mše svatá pro pacienty a zaměstnance

Pátek

27.5.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (ÚVN): mše svatá pro domov Vlčí mák

17:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za bratra

Sobota

28.5.

 

8:00

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Neděle

29.5.

Slavnost Nanebevstoupení Páně

7. neděle velikonoční C

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za Boží požehnání a ochranu pro rodinu

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

 

Farní ohlášky:

V pondělí 23. 5. je v 18:30 v kostele sv. Norberta koncert „České máje“ (viz videopozvánka a informace). Dobrovolné vstupné bude věnováno pro činnost Nadace sester Boromejek. Zazpívá ženský pěvecký sbor Nashira, dětský pěvecký sbor Baterky a zazní doprovodní slovo. Srdečně Vás zveme!

Výuka náboženství pro děti v letošním školním roce končí poslední hodinou v pátek 27. 5. v 13:30.

Slavnost Nanebevstoupení Páně oslavíme v kostele sv. Norberta při mši svaté příští neděle 29. 5.