Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 23. 6. 2024

23. 6. 2024

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

NEDĚLE 23. 6.  12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ B

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za děti a jejich rodiny

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


PONDĚLÍ 24. 6.  Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


ÚTERÝ 25. 6.   

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


STŘEDA 26. 6.  

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


ČTVRTEK 27. 6.  

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá 


PÁTEK 28. 6.  Památka sv. Ireneje, biskupa, mučedníka, učitele církve

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

17.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za farnostslavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů


SOBOTA 29. 6.  Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

8.00 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá


NEDĚLE 30. 6.  13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ B

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za Josefa Kadlčíka 

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá 


 

Farní ohlášky:

Ve středu 26. a čtvrtek 27. 6. proběhne plynování kostela sv. Norberta proti dřevokaznému hmyzu. V tyto dny bude objekt uzavřen (tzn. včetně předsíně, kůru i věže). Děkujeme za pochopení.

Mše svaté ze slavnosti sv. apoštolů Petra a Pavla budou v pátek 28. 6. v 17.30 v kostele sv. Norberta a v sobotu 29. 6. v 8.00 v kapli Panny Marie Andělské.

V sobotu 29. 6. v 19.00 se v kostele sv. Norberta koná koncert pod záštitou Velvyslanectví Chorvatské republiky v Praze.

Příští neděli 30. 6. bude při mši svaté v 8.30 udělena svátost křtu.

Farní aktivity na faře začnou opět po letních prázdninách.

Pokud by chtěli kluci od 12 let poznat jak se žije v klášteře, tak je možnost se přihlásit k setkání, které bude ve Strahovském klášteře v srpnu, od 12. do 16. 8. Bližší informace na stránkách farnosti a na vývěsce.

Cyrilometodějská pouť na Velehradě – hlavní mše svatá 5. 7. v 10.30. Více na farnostvelehrad.cz

Svatoprokopská pouť na Sázavě – hlavní mše svatá 7. 7. v 10.30. Více na sazavskyklaster.cz

 


Děkujeme za podporu farnosti a kostela dary - č. účtu farnosti: 2830390369 / 0800.


 

Bohoslužby a duchovní služba v ÚVN Střešovice viz: uvn.cz/cs/duchovni-sluzba

Úmysly mší svatých v kapli Panny Marie Andělské jsou v přímluvách při bohoslužbách.

Příležitost k svátosti smíření v kostele sv. Norberta je obvykle přibližně půlhodiny přede mší svatou. V kapli Panny Marie Andělské a kapli Milosrdného Samaritána pak dle domluvy s přítomným knězem.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den (dle možností) obvykle otevřena k modlitbě. Možnost adorace před Eucharistií je rovněž v kapli Panny Marie Andělské u sester františkánek - v neděli od 16.30 do 17.30, s možností účastnit se pak modlitby Večerních chval (nešpor).

V kostele sv. Norberta za lavicemi jsou k dispozici knihy pro děti k zapůjčení při liturgii (Malý misálek a Bible). Prosíme, vracejte je po liturgii na původní místo.