Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 24. 3. 2024

24. 3. 2024

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

NEDĚLE 24. 3.   KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE B

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá na památku vjezdu Páně do Jeruzaléma (s žehnáním ratolestí) za zdraví a Boží pomoc pro Ludmilu Viktorovou

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá na památku vjezdu Páně do Jeruzaléma (s žehnáním ratolestí)

PONDĚLÍ 25. 3.  PONDĚLÍ VE SVATÉM TÝDNU

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

ÚTERÝ 26. 3.  ÚTERÝ VE SVATÉM TÝDNU 

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

STŘEDA 27. 3.  STŘEDA VE SVATÉM TÝDNU

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

ČTVRTEK 28. 3.  ZELENÝ ČTVRTEK

17.00 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá na památku Poslední večeře Páně

17.30 kostel sv. Norberta - mše svatá na památku Poslední večeře Páně za církev a za kněze

po skončení do 20.30 - kostel sv. Norberta bdění v Getsemanské zahradě (adorace)

PÁTEK 29. 3.  VELKÝ PÁTEK

15.00 - kaple Panny Marie Andělské - obřady na památku umučení Páně 

15.00 - kostel sv. Norberta - obřady na památku umučení Páně

po skončení do 18.30 - kostel sv. Norberta bdění u Božího hrobu (adorace)

SOBOTA 30. 3.  BÍLÁ SOBOTA / VELIKONOČNÍ VIGILIE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

19.00 - kaple Panny Marie Andělské - Velikonoční vigilie

20.00 - kostel sv. Norberta - Velikonoční vigilie za farnost

NEDĚLE 31. 3.  SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá velikonoční (s žehnáním pokrmů) za Boží požehnání pro tatínka a maminku

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá velikonoční

PONDĚLÍ 1. 4.  VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

8.00 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá velikonoční

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá velikonoční 

 

Farní ohlášky:

Dnešní neděli 24. 3. je od 14.00 na faře deskohraní pro děti.

Na Zelený čtvrtek 28. 3. bude v 9.30 v katedrále mše svatá se svěcením olejů (Missa chrismatis).

Prosíme, zapište se na hlídání kostela na Zelený čtvrtek (po mši svaté bdění v Getsemanské zahradě do 20.30) a na Velký pátek (po obřadech bdění u Božího hrobu do 18.30). Rozpis je na stolku za lavicemi.

Na Zelený čtvrtek 28. 3. bude v kostele v 17.00 schůzka s ministranty. Na Velký pátek 29. 3. bude schůzka s ministranty v 14.30 a na Bílou sobotu 30. 3. bude schůzka s ministranty v 11.00. Díky ministrantům a ministrantkám za účast.

Na Velký pátek 29. 3. bude možnost během obřadů přispět do sbírky na Svatou zemi (do označené kasičky u oltáře). - Večer od 21.00 se lze připojit ke Křížové cestě na Petřín, začátek je před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie ve Strahovském klášteře.

Příští víkend v noci ze soboty na neděli začíná letní čas (SELČ, +1).

Děkujeme všem, kdo se účastnili v sobotu 23. 3. úklidu kostela před Velikonocemi.

Informace k plnomocným odpustkům na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu, viz: Svatý týden a Velikonoce (cirkev.cz).

 


Bohoslužby a duchovní služba v ÚVN Střešovice viz: uvn.cz/cs/duchovni-sluzba

Úmysly mší svatých v kapli Panny Marie Andělské jsou v přímluvách při bohoslužbách.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den (dle možností) obvykle otevřena k modlitbě. Možnost adorace před Eucharistií je rovněž v kapli Panny Marie Andělské u sester františkánek - v neděli od 16.30 do 17.30, s možností účastnit se pak modlitby Večerních chval (nešpor).

V kostele sv. Norberta za lavicemi jsou k dispozici knihy pro děti k zapůjčení při liturgii (Malý misálek a Bible). Prosíme, vracejte je po liturgii na původní místo.

V kostele sv. Norberta se v zimním období v lavicích při bohoslužbách topí (o nedělích, slavnostech a o Vánocích ve všech lavicích; jinak v první polovině lavic).

Děkujeme za podporu farnosti a kostela dary, číslo účtu farnosti: 2830390369 / 0800.