Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 25. 12. 2022

25. 12. 2022

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Neděle

25.12.

Slavnost Narození Páně

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za farnost

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Pondělí

26.12.

Svátek sv. Štěpána, prvního mučedníka

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za zemřelou Olgu Šebíkovou

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Úterý

27.12.

Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Středa

28.12.

Svátek svatých Mláďátek betlémských, mučedníků

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Čtvrtek

29.12.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro veřejnost

Pátek

30.12.

Svátek svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro zaměstnance a obyvatele domova Vlčí mák

17:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za zemřelého Stanislava Svobodu a duše v očistci

Sobota

31.12.

Památka sv. Silvestra I., papeže

8:00

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

15:00

farní kostel sv. Norberta: mše svatá na poděkování Bohu za obdržené milosti a dobrodiní v uplynulém roce

17:00

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Neděle

1.1.

Slavnost Matky Boží Panny Marie

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za farnost

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

 

Farní ohlášky:

Informace k bohoslužbám ve vánoční době najdete na stránkách farnosti zde a na vývěskách v kostele.

Děkujeme všem těm, kdo věnovali farnosti svůj čas a účastnili se přípravy farního kostela na vánoční svátky (stavba stromků, betléma, úklid kostela atd.). Prosíme, zapište se dnes, kdo můžete, ještě na hlídání kostela na pondělí 26. 12. a na neděli 1. 1. vždy od 13 do 17 hod., aby mohl být kostel otevřen pro návštěvu betléma i v čase mimo obvyklých bohoslužeb. Rozpisy jsou po půlhodinách a jsou vzadu na stolku za lavicemi.

Zítra 26. 12. je sv. Štěpána, mše svatá v kostele sv. Norberta je v nedělním čase v 8:30 hod.

V pátek 30. 12. na svátek svaté Rodiny je mše svatá v kostele sv. Norberta večer v 17:30.

Na Silvestra, v sobotu 31. 12., bude v kostele sv. Norberta děkovná mše svatá v 15:00.

Příští neděli 1. 1. 2023 je slavnost Matky Boží Panny Marie.

V novém roce, od čtvrtka 5. 1., začnou od 15 do 17 hod. na faře setkání pro seniory. Budou je vést sestry františkánky a budou bývat jednou za měsíc, obvykle první čtvrtek.

Radostné a pokojné Vánoce :-)

P. Petr

 


Úmysly mší svatých v kaplích Panny Marie Andělské a Milosrdného Samaritána při bohoslužbách na uvedených místech.

Příležitost k svátosti smíření je v kostele sv. Norberta přibližně půlhodiny přede mší svatou. V kapli Panny Marie Andělské a v kapli Milosrdného Samaritána se lze individuálně domluvit.

Přede mší svatou se lze v kostele připojit ke společné modlitbě růžence.

Předsíň kostela bývá přes den obvykle otevřena k modlitbě před Eucharistií. Pokud tomu tak někdy není, má to důvod.