Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 25. 2. 2024

22. 2. 2024

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

NEDĚLE 25. 2.   2. NEDĚLE POSTNÍ B

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za farnost

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

PONDĚLÍ 26. 2.

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

17.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá za zemřelého P. Jaroslava Zrzavého

ÚTERÝ 27. 2.

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

STŘEDA 28. 2.

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

ČTVRTEK 29. 2. 

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

PÁTEK 1. 3.

7.15 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

cca 17.00 - kostel sv. Norberta - modlitba Křížové cesty

17.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá 

SOBOTA 2. 3.

8.00 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

NEDĚLE 3. 3.   3. NEDĚLE POSTNÍ B

8.30 - kostel sv. Norberta - mše svatá 

10.45 - kaple Panny Marie Andělské - mše svatá

 

Farní ohlášky:

Dnes je při bohoslužbách celodiecézní sbírka „Haléř sv. Petra“ na humanitární aktivity církve.

V pondělí 26. 2. je v 17.30 v kostele sv. Norberta mše svatá – vzpomínka na P. Zrzavého. Koncelebrovat budou kněží, kteří jej znali a také kardinál Dominik Duka.

V pátky postní doby po 17.00 (před večerní mší svatou) se můžete připojit k modlitbě Křížové cesty v kostele sv. Norberta. Ve stejném čase je v kostele také příležitost ke svátosti smíření. Pak následuje obvyklá mše svatá.

V sobotu 2. 3. od 9.00 je ve Strahovském klášteře příležitost k duchovnímu zamyšlení. Program povede P. Bonaventura Jiří Štivar OFMCap. Bližší informace najdete v odkazu k možnosti přihlásit se (do středy 28. 2). Je také možnost přihlásit se k obědu během duchovní obnovy.

Příští neděli 3. 3. jee svatá v 8.30 v kostele sv. Norberta s doprovodem rytmických písní a po skončení bude na faře příležitost k setkání u farního kafe.

Setkání seniorů bude na další týden ve čtvrtek 7. 3. od 15.00 na faře.

Ministrantská schůzka v neděli 17. 3. od 17.00 na faře.

Deskohraní pro děti v neděli 24. 3. je od 14.00 na faře.

Úmysly mší svatých si můžete nechat zapsat před a po bohoslužbách v sakristii kostela sv. Norberta.


Bohoslužby a duchovní služba v ÚVN Střešovice viz: uvn.cz/cs/duchovni-sluzba

Příležitost k svátosti smíření v kostele sv. Norberta je obvykle přibližně půlhodiny přede mší svatou. V kapli Panny Marie Andělské a kapli Milosrdného Samaritána pak dle domluvy s přítomným knězem. Úmysly mší svatých v kapli Panny Marie Andělské jsou v přímluvách při bohoslužbách.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den (dle možností) obvykle otevřena k modlitbě. Možnost adorace před Eucharistií je rovněž v kapli Panny Marie Andělské u sester františkánek - v neděli od 16.30 do 17.30, s možností účastnit se pak modlitby Večerních chval (nešpor).

V kostele sv. Norberta za lavicemi jsou k dispozici knihy pro děti k zapůjčení při liturgii (Malý misálek a Bible). Prosíme, vracejte je po liturgii na původní místo.

V kostele sv. Norberta se v zimním období v lavicích při bohoslužbách topí (o nedělích, slavnostech a o Vánocích ve všech lavicích; jinak v první polovině lavic).